Lytt til tekst
SØK MENY

Eksamen som privatist

Du kan melde deg opp som privatist og ta eksamen i de fagene du ønsker.

En privatist melder seg til eksamen uten å være elev i faget.

Du har selv ansvar for å melde deg i riktig fag, skaffe deg læreplan og nødvendig lærestoff.  Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen.

Eventuelle tidligere standpunkt- og eksamenskarakter i faget faller bort når privatister ber om å få eksamenskarakteren ført på vitnemålet. Du velger selv om du ønsker å beholde den opprinnelige karakteren dersom den er bedre.

I språkfag må privatister ta eksamen både i muntlig og i skriftlig. Dette gjelder i språkfag der elever får en standpunktkarakter. I språkfag der elever får to standpunktkarakterer, en for skriftlig og en for muntlig, kan privatisten velge å gå opp i en av delene.

Er du elev ved en videregående skole og har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist isteden for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med skolen du går på for mer informasjon.

Dersom du er elev ved en videregående skole og ønsker å melde deg til privatisteksamen, må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk. Du må da møte til eleveksamen. Eksamensavgiften for privatisteksamen vil dessverre ikke bli refundert.

 

En praksiskandidat er en som melder seg til fagprøve/svenneprøve uten å være elev eller lærling.

Praksiskandidater må selv sørge for å melde seg til tverrfaglig eksamen.

 

Felles rammer for lokalgitt eksamen i Vestfold

 

 

  • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

Privatist

En privatist melder seg til eksamen uten å være elev i faget.

 

Praksiskandidat

En praksiskandidat er en som melder seg til fagprøve/svenneprøve uten å være elev eller lærling.

Praksiskandidater må selv sørge for å melde seg til tverrfaglig eksamen.