Lytt til tekst
SØK MENY

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen 2019

Gå direkte til

Det er felles nettbaserte hjelpemidler i hele landet. I tillegg er det fylkeskommunale lisensbaserte nettressurser tilgjengelig ved eksamen.

Åpent internett i 7 fag

Tilgang til åpent internett under skriftlig eksamen i 7 fag

Det er åpnet for bruk av åpent internett i følgende syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Selv om du har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at hverken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om åpent internett under eksamen

 

Felles nasjonal liste over åpne nettsider ved eksamen

Kunnskapsdepartementet har sammen med Utdanningsdirektoratet satt i gang tiltak for å skape mest mulig likhet når det gjelder tilgang til nettbaserte hjelpemidler ved skriftlig eksamen. Det er derfor utarbeidet nasjonale føringer, og det er besluttet at oversikten over nettressurser er obligatorisk for fylkeskommunene å følge.

Les mer om prosessen med felles liste.

Disse nettsidene vil være åpne under skriftlig eksamen:

Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" eller kapasitet på nettstedene.
Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Allkunne  Oppslagsverk på nynorsk
Artsdatabanken Kunnskapsbank for naturmangfold
Baakoeh Sørsamisk ordbok
Bane Nor Teknisk regelverk
Barne-, ungdoms,-og familiedirektoratet Forvaltningsorgan for Barne- og likestillingsdepartementet
Bioteknologirådet  Rådgivende organ innen bioteknologi. Videoer virker ikke
Bokmålsordboka/Nynorskordboka  Ordbøker fra UIB/Språkrådet
Brønnøysundregistrene  Offentlige registre og informasjonsforvaltning. En del lenker er sperret
Duden Wörterbuck Tysk ettspråklig ordbok
Felleskatalogen/veterinærkatalogen Legemidler til mennesker og dyr
FN - sambandet  Informasjon om FN og FNs arbeid
Folkehelseinstituttet Forvaltningsorgan for Helse- og omsorgsdepartementet
Helfo Informasjon om Helfos tjenester for helseaktører NB:Velg "Jeg er helseaktør"
Helsedirektoratet Fag- og myndighetsorgan innen helsesektoren
ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
Ilmainen sanakirja Finsk ordbok
IMO The International Maritime Organization
Kielitoimiston sanakirja Finsk ordbok
Kuvsje Sørsamiske læringsstier
Landbruksdirektoratet Forvaltningsorgan for Landbruks- og matdepartementet
LEXIN- ordbøker 

Melding fra udir 14.mai 19:"Våren 2019 er det utfordringer med kapasitet på LEXIN-nettsiden, og nettsiden kan være nede i korte eller lengre perioder. Vi beklager dette, og anbefaler minoritetsspråklige elever å bruke andre tjenester dersom nettsiden er nede."

LEXIN-ordbøkene er laget for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen, med oppslagsord som er spesielt valgt ut for denne målgruppen.
Andre målgrupper bør bruke andre ordlister.

Ordbøker for minoritetsspråklige elever. Bildeordboken og mulighet for å høre ordene uttalt virker ikke
Lovdata  Norges lover, forskrifter, dommer og stortingsvedtak
NAOB Det norske Akademis ordbok
Nasjonalbiblioteket Publikasjoner innen alle typer medium
NDLA Digitale læremidler for videregående opplæring. Vesentlige deler av innholdet er tilgjengelig, men en del eksterne lenker er sperret
NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Norges bank Utøvende og rådgivende organ innen penge-, kreditt- og valutapolitikken
Norsk lastebileierforbund Ordliste/faktabank for transportnæringen
Norsk helseinformatikk Medisinsk helseoppslagsverk
Norsk presseforbund Norsk massemediers fellesorgan
Norsksidene Nettressurser for norskfaget
Norsk utenrikspolitisk institutt Forskning på og formidling av internasjonale spørsmål
Proff Søketjenester for firmaer i mange bransjer
Psykologitidsskriftet Tidsskrift for Norsk psykologforening
Real Academia Españjola Ettspråklig spansk ordbok
Regjeringen Regjeringens offisielle nettside. Livesendinger/video fungerer ikke
Rovdata Informasjon om norske rovdyr
Sanakirja Finsk ordbok
Sanit Nordsamisk ordbok
Sjøfartsdirektoratet Forvaltnings- og tilsynsmyndighet innen norsk sjøfart
Skriveverktøy Verktøy for skriving av tekster i norskfaget. Videoen virker ikke
Statens vegvesen Informasjon om yrkestransport
Statistisk sentralbyrå Statistikk om det norske samfunnet
Store norske leksikon Norsk oppslagsverk. Det er også tilgang til tilhørende leksikon (medisinsk leksikon, biografisk leksikon, kunstnerleksikon)
Stortinget Stortingets offisielle nettside. Nedlasting eller streaming av TV-opptak er ikke mulig.
w3schools Nettsted for webutvikling
WordReference Flerspråklig ordbok

 

Lisensbaserte nettressurser

I tillegg vil det være lisensbaserte nettressurser for elever i Vestfold.

For elever:

World Book og  A-tekst vil være tilgjengelige.

Ordnett og Smartboka vil være tilgjengelige i offline-versjoner. For Smartboka: Husk å laste ned og synkroniser notatene dine før eksamensdagen.

I tillegg vil de applikasjonene du har på din PC til vanlig være tilgjengelige.

 
For privatister:
Du har selv ansvar for å laste ned ønskede hjelpemidler før eksamen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?