Lytt til tekst
SØK MENY

Hvordan foregår eksamen

Gå direkte til

Skriftlig eksamen

Forberedelse

Dagen før eksamen må du hente forberedelsen på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet

Oversikt over fag med forberedelse

 

Eksamensmodus og digital levering (PGS)

På eksamensdagen skal du bruke eksamensmodus og levere besvarelsen digitalt (PGS). 

For fag med åpent internett: Eksamensmal

Det kun elevPC eller skolens PC som skal benyttes til eksamen for elever. Det er ikke lov å ha med egen privat PC på eksamen. Det gjelder andre regler for privatister.

 

 Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten hjelpemidler

 • Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram.  Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Modell 2 – Todelt eksamen. Gjelder disse fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2 Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram.  Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.

Fusk eller plagiering

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er at du

 • får eksamen i faget annullert
 • mister standpunktkarakteren i faget
 • på videregående tidligst kan gå opp til ny eksamen ett år etter

Hodetelfoner/headset

Det er tillatt å bruke /hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
 • må være koblet til PCen via kabel, ikke trådløs tilkobling

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

 

 

Vurderingsveiledninger

Det er laget vurderingsveiledninger i en rekke fag. Veiledningene inneholder viktig informasjon om eksamen.

 

Retningslinjer for skriftlig lokalgitt eksamen i Vestfold

Retningslinjer som gjelder for skriftlig lokalgitt eksamen for elever og privatister i Vestfold

 

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever

Det er muntlig-praktisk eksamen i mange realfag og en del programfag innen Musikk, dans, drama og Idrettsfag. Skolen orienterer deg om hvilke fag som har muntlig-praktisk eksamen og spesielle ordninger for noen av dem.

Melding om eksamen

Du vil få beskjed om eksamen i muntlige fag 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager regnes ikke med.

24 timer før eksamen får du utlevert et tema eller en problemstilling å arbeide med.

 

Obligatorisk forberedelsesdag

Dagen før eksamen er en obligatorisk forberedelsesdag på inntil 5 klokketimer.

 

Veiledning

I forberedelsestiden skal du planlegge gjennomføringen av eksamen. Du får utlevert et tema eller en case/arbeidsoppdrag som har sammenheng med kompetansemålene som eksamensoppgaven tar utgangspunkt i.

På skolen vil du få veiledning i deler av dagen, men ikke undervisning. I den felles veiledningen med lærer får du hjelp til å se muligheter og til å ta egne valg. Dere vil diskutere hvilke deler av læreplanen som er relevante. Du vil få hjelp til å se sammenhengen mellom tema eller problemstilling og læreplanen.

Vurderingsveiledningen til eksamen gjennomgås i veiledningstiden.

Skolen skal tilrettelegge slik at du kan innhente informasjon og forberede deg til eksamen. Du kan f.eks. benytte bibliotek/læringssenter/studieverksted.  Du skal forberede deg på å presentere  temaet eller problemstillingen du har fått.     

Mot slutten av dagen er det veiledning med lærer der dere oppsummerer og du kan stille avklarende spørsmål.

Deretter forbereder du deg på egenhånd - på skolen eller utenfor skolen.

 

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.

I forberedelsen får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen

  

Eksamensdagen

Muntlig eksamen:

 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter
 • Inntil 1/3 del av tiden: Din presentasjon/innledning
 • Minst 2/3 del av tiden: Spørsmål og samtale med utgangspunkt i presentasjonen

Muntlig-praktisk eksamen :

 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter og kan inneholde en eller flere praktiske øvelser
 • Inntil 1/3 del av tiden: Din presentasjon/innledning
 • Minst 2/3 del av tiden: Spørsmål og samtale med utgangspunkt i presentasjonen

 

Fagsamtale:

I samtalen skal sensorene sørge for at du får vist din kompetanse på en best mulig måte. Temaet/problemstillingen/oppdraget du har fått, gjør det naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under fagsamtalen.

Det er kun kompetansen du viser på eksamensdagen som blir vurdert av sensorene.

 

Hjelpemidler på eksamensdagen

Det eneste du har lov til å ha med deg til muntlig og muntlig-praktisk eksamen er din presentasjon. Presentasjonen din vil ikke vurderes, men skal være et utgangspunkt for samtale.

 

Offentliggjøring av eksamenskarakter 

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

 

Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen i Vestfold

Retningslinjer som gjelder for muntlig og muntlig-praktisk eksamen i Vestfold

 

Praktisk eksamen

Tverrfaglig praktisk eksamen er en obligatorisk eksamen for elever på Vg2 yrkesfag. Den består av en forberedelsesdag og en eksamensdag.

Forberedelsesdag

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag.

I forberedelsestiden skal du planlegge gjennomføringen av eksamen. Arbeidet som du gjør forberedelsesdagen vil være til god hjelp for hvordan du løser oppgaven på eksamensdagen.

Du får utlevert et tema eller en case/arbeidsoppdrag som har sammenheng med kompetansemålene som eksamensoppgaven tar utgangspunkt i. På skolen vil du få veiledning i inntil to timer, men ikke undervisning. Veiledningen skjer i felles klasse. Du vil få hjelp til å se muligheter og til å ta egne valg.

Vurderingsveiledningen til eksamen gjennomgås i veiledningstiden.

 

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsen.

På forberedelsesdagen får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen. Det vil også stå på eksamensoppgaven din.

 

Eksamensdagen

Eksamen vil være på inntil 5 timer. Det er variasjoner mellom fagene.

Eksamensoppgaven har en tydelig sammenheng med temaet/casen/oppdraget du arbeider med på forberedelsesdagen. Oppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål fra alle de felles programfagene. Dette betyr ikke at alle fagene skal prøves like mye. I en tverrfaglig praktisk eksamen er det viktig å se sammenhengen mellom fagene. Oppgaven skal teste din samlede fagkompetanse.

I de fleste fag med tverrfaglig praktisk eksamen er sensorene til stede på eksamensdagen og kan snakke med deg underveis. Det er kun produksjonen/arbeidet/oppdraget fra eksamen som skal vurderes, ikke arbeid i/fra forberedelsen.

  

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Eksamenskarakteren til tverrfaglig eksamen offentliggjøres på eksamensdagen i fag med sensur underveis.

 

Retningslinjer for praktisk eksamen i Vestfold

Retningslinjer som gjelder for praktisk eksamen i Vestfold

Eksamensreglement

Det er viktig at alle som avlegger eksamen får så like forhold som mulig. Alle må derfor ta hensyn til hverandre og følge de regler som gjelder.

 

 

 

    

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?