Lytt til tekst
SØK MENY

Etter eksamen

Gå direkte til

Resultatet av eksamen vil du få tilsendt eller levert fra skolen din. Sett deg godt inn i frister for klager.

Resultatet av eksamen

Når er karakterene klare?

Resultatet av eksamen vil du få tilsendt eller levert fra skolen din rundt skoleslutt.

Karakterene er klare før fristen for søking til høyere utdanning.

 

Søkning til videre studier

Du kan lese mer om hvordan du søker til videre studier på nettsidene til Samordna opptak.

 

Strøk du på eksamen?

 

Klage

Dersom du fikk karakteren 1 til skriflig eksamen har du rett til å klage og håpe på medhold, selv om det er svært få som får medhold i klagen.

Ved muntlig eksamen er det bare mulig å klage på formell feil.

 

Ny eksamen

Når du er elev har du rett på ny gratis eksamen til høsten. Du vil motta et brev fra skolen om dette. I brevet vil det være oppgitt en svarfrist. Du beholder standpunktvurderingen i faget.

Har du fått karakteren 1 ved våreksamen når du avslutter Vg3, vil ny eksamen om høsten føre til at du ikke får førstgangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort. Du må selv melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgift.

Les om ny eksamen for elever i videregående opplæring i forskrift til opplæringslova § 3-34.

Det er egne regler ny og utsatt prøve

 

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet 

Klagefrister

Våreksamen - hurtigklagefrist 24.juni kl 14

Ved våreksamen er det 2 frister for klage. For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt, må du sende klageskjema senest 24. juni kl.14

Svar fra hurtigklagebehandlingen sendes med e-post/post senest torsdag 4.juli.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles som hurtigklage:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, geofag, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi 

 

 

Høsteksamen

Frist for klage på skriftlig høsteksamen er 20.januar kl 23.59. For privatister er klagefristen 14.januar kl. 23.59.

 

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hvis du ønsker å klage på skriftlig karakter, må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID:

Logg deg inn på klageskjema.

 

Fra forskrift til opplæringsloven kap 5

 " Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.

Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket.

Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen.

Forskrift til opplæringsloven

 

Klage på gjennomføringen

Her kan du lese mer dersom du ønsker å klage på selve gjennomføringen av eksamen.

Klage på muntlig eksamen

Reglene for klage på muntlig eksamen gjelder også for klage på praktisk eksamen.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet.  Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hvis du ønsker å klage på skriftlig karakter, må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID:

Logg deg inn på klageskjema.

Skolen sender klagen videre til Vestfold fylkeskommunes klagenemnd.

 Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

  • Eleven får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
  • Eleven blir avbrutt av forstyrrelser
  • Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
  • Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
  • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator
  • Sensor som åpenbart ikke følger med / sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Forskrift til opplæringsloven

Her kan du lese mer om klage på muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Ny eksamen ved 1 i standpunktkarakter

Du vil få tilbud om særskilt prøve. Det vil si ny eksamen i november/desember. Dette gjelder dersom du ikke er trukket ut til eksamen i faget. For særskilt prøve er det ingen avgift.

Består du særskilt prøve er faget bestått, og du vil beholde retten til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist.

Forskjell på fullført og bestått

Du kan ha fullført viderergående opplæring, men uten å ha bestått opplæringen.

Du har fullført dersom du har karakter i alle fag.

Du har bestått dersom du har karakteren 2 eller bedre i alle fag og eksamen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?