Lytt til tekst
SØK MENY

Fireårsløpet

Gå direkte til

De videregående skolene i Vestfold har fått et økt ansvar for å følge opp egne elever mot fullført og bestått sluttkompetanse. På denne siden vil du finne fylkeskommunens vedtatte skjemaer og prosedyrer for dette arbeidet.

 Møtekalender og årshjul

Møtekalender 2019

4. juni: Nettverksmøte næringslivskoordinatorer/ vg3 fagopplæring i skole

7. juni: Programvise fagnettverk

7.-16. august: Krafttak i lærlingstafetten

6. september: Nettverksmøte i det 4-årige løpet

10. oktober: Møte med opplæringskontorene

15. oktober: Møte med næringslivskoordinatorene

25. oktober: Programvise fagnettverk

  

Årshjul for samarbeidet om det fireårige løpet - skolenes økte ansvar

Her vil du finne fylkeskommunens vedtatte skjemaer og prosedyrer for oppfølging av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater ute i bedrifter med selvstendig godkjenning.

Referat

06.09.2019 Nettverksmøte det 4-årige løpet - referat

15.03.2019 Nettverksmøte det 4-årige løpet - referat

 

07.06.2019 Programvise fagnettverk - presentasjon fellesdel

Innsøkningsprosessen

Skjema Melding om mulig behov for tilrettelegging i skole og bedrift

Skjema Vedleggsskjema til søknad om formidling som lærekandidat 

Avtale om læreplass/ opplæringsplass i bedrift Avtaleskjema

Oppfølging underveis

Alle ansatte skal i følge Arbeidsmiljøloven ha en årlig medarbeidersamtale. Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater skal ha to slike samtaler pr år, kalt halvårsamtale. §3-11 forskrift til opplæringsloven "[..lærlingen, lærekandidaten har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med [..] instruktøren om utviklinga si i forhod til komptansemåla i faget..].

Halvårssamtalen skal være skriftlig og den skal gi tilbakemelding på hvor lærlingen står ift den opplæringen som er gitt, samt gi retning for hvilken opplæring som skal gis fremover.

Halvårssamtale - eksempel

 

Veiledning i bedrift skal skje minimum 1 gang pr år for lærlingene og 2 ganger pr år for lærekandidatene. Dette kommer i tillegg til oppstartssamling og fagprøvesamling.

Veiledningsskjema lærling

Veiledningsskjema instruktør

Referatskjema bedriftsbesøk

Er det fare for heving av læreplass?

Der det er fare for heving av lærekontrakt er det i Vestfold fylkeskommune et krav om å avholde et felles møte som kalles avklaringsmøte. I møtet skal lærebedrift, lærling/ lærekandidat, samt fylkeskommunens representant (fagrådgiver) stille . Er lærlingen/ lærekandidaten under 21 år skal i tillegg OT - oppfølgingstjenesten innkalles.

Avklaringsskjema  skal utfylles av alle partene og skal skannes inn på "Ordinær Elev-lærling dokumentasjon" eller sendes inn til Vestfold fylkeskommune, seksjon for fagopplæring, Postboks 2163, 3103 Tønsberg.

Les også vedtatte prosedyre for avklaringsmøter.

Merk:

Er lærlingen syk sammenhengende i 14 dager eller mer skal kopi av sykemelding sendes inn til fagopplæringsseksjonen. Fraværet blir da registrert på lærekontrakten og den tapte tiden blir lagt til. Dette gjøres for å sikre kontinuitet på opplæringen, jf opplæringslova §4-4.

Søker lærlingen permisjon (svangerskap, militærtjeneste etc.) kan avklaringsskjema fylles ut og sendes inn til fagopplæringsseksjonen uten at OT eller fagrådgiver er innkalt til møte.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?