Lytt til tekst
SØK MENY

Verdiskapingsinitiativet

En koordinert, felles innsats skal bidra til at Vestfold vinner frem i konkurransen om bedrifter og arbeidsplasser med høy verdiskaping. Verdiskapingsinitiativet er derfor et viktig tiltak i regional plan for verdiskaping og innovasjon.

Verdiskapingen i Vestfold er for lav og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser. Samtidig vil klimaendringer kreve en omstilling mot fornybar energi og en grønnere økonomi, og påvirke forutsetningene for verdiskaping.

Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Satsingen ledes av Olav Falk-Pedersen.