Lytt til tekst
SØK MENY

Reiseliv

Gå direkte til

Fylkeskommunen skal støtte opp om arbeidet med en næringsstyrt reiselivsutvikling for Vestfold. Det er vedtatt mål for reiseliv i Regional plan for verdiskaping og innovasjon.

Natur og kulturbasert reiselivsutvikling er viktig for Vestfold. Reiselivet er en viktig næring i integreringsarbeid. Den er også en inngangsport til arbeidslivet for mange unge.

Visit Vestfold

Reiselivet i Vestfold er organisert i destinasjonsselskapet Visit Vestfold, som er medeier i landsdelsselskapet Visit Oslo Region. Fylkeskommunen har bidratt og støtter opp under den videre utviklingen av reiselivet gjennom Visit Vestfold. I tillegg de mange små og store enkeltinitiativ relatert til produktutvikling i reiselivsnæringen i Vestfold, er det vesentlig at næringen selv bidrar til å bygge ett sterkt destinasjonsselskap som kan sette Vestfold på kartet nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap, markedsrettet produktutvikling og utvikling i valuta gjør reiselivsnæringen konkurranseutsatt, men gir og store muligheter. Innovative produkter, samhandling og synlighet i markedet er viktig for å opprettholde og øke attraktivitet. Reiselivet er viktig for utvikling av Vestfold som et attraktivt fylke på mange måter.

Reiselivet utvikler Vestfold

Fylkeskommunen bidrar overfor reiselivet på flere måter, gjennom næringsutvikling, videregående opplæring, samferdsel, kultur og friluftsliv og folkehelse. Fylkeskommunen utøver også rollen som reiselivsaktør gjennom eierskap i Sandefjord lufthavn Torp og Vestfoldmuseene IKS. Vi bidrar og i utviklingen i og rundt Færder nasjonalpark som besøksmål.

 
Fritidssykling

Fritidssykling

Det er laget kart som viser tilrettelagte sykkelruter i Vestfold, og hvor innbyggerne våre mener er godt egnet for sykling. Klikk her for tilgang til kartet.

Se kunnskapsgrunnlaget for regioanle sykkelruter her.

Transport i skjærgården

Les mer om tilskuddsordning for rutegående transport i skjærgården.

  • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?