Lytt til tekst
SØK MENY

Partnerskapskonferansen 2019

Gå direkte til

Næringslivets kompetansebehov er temaet for Partnerskapskonferansen 2019 som arrangeres på Hotel Klubben i Tønsberg 17. - 18. januar.
Foto: VFK

Tilgang på riktig arbeidskraft og forståelse av hva slags kompetanse som trengs er viktig for videre utvikling og verdiskaping. Dette krever forpliktende samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene.

Partnerskapskonferansene i Vestfold har gjennom mange år vist seg å være en viktig arena for forankring, involvering og diskusjon av behov og muligheter. Dette er også en arena der alle bidrar med innspill til relevante og gode tiltak tilpasset vår region.

Program

Torsdag 17. januar

Fredag 18. januar

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 Velkommen 
v/ Rune Hogsnes, fylkesordfører og leder av styringsgruppen VSV 

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov 
v/ Lars Nerdrum, sekreteriatsleder Kompetansebehovsutvalget

Kompetansegapet 
v/ Are Turmo, kompetansedirektør NHO

Da min far mistet kontrollen over fjernkontrollen 
og hvorfor dagens skolessystem er klar for tørkeloftet 
v/ Elin Hauge, AI-evangelist og strateg

Dialog

Ambisjoner, utfordringer og muligheter i møte med næringslivet

  • Vestfold fylkeskommune v/ Lisbeth Eek Svensson, utdanningsdirektør
  • Fagskolene v/ Jørund Ruud, styreleder Fagskolen i Telemark
  • Universitetet i Sørøst-Norge v/ Petter Aasen, rektor

Dialog

Erfaringer fra Agderfylkene 
v/ Siv Hemsett, koordinator Kompetansestrategi Agder 2030

Ambisjoner for en ny fylkeskommune 
v/ Jan Sivert Jøsendal, prosjektleder Vestfold Telemark fylkeskommune

Regjeringen og næringslivets fremtidige kompetansebehov 
v/ Svein Flåtten, statssekretær ved statsministerens kontor

Dialog

18:00 Slutt for dagen

19:30 Middag

     

 

 

 

 

 

 

      

      

09:00 Oppstart

Endringer og utfordringer i arbeidsliv med vekt på næringslivet
v/ Nav Vestfold og Telemark v/ Terje Tønnessen, regiondirektør

Motivasjon, muligheter og valg
v/ Benjamin Geelmuyden, elevrådsleder på THVGS

Det regionale næringslivet, behov, forventninger og egne tiltak

  • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg TVB 
  • v/ Thormod Hansen, direktør
  • NELFO v/ Egil Aadne, regionsjef
Dialog 

Pause & utsjekk

Det regionale næringslivet forts ...

  • Nortura v/ Therese Ryan, fabrikksjef
  • Bergene Holm v/ Erland Løkken, adm. dir
  • H. Henriksen v/ Katarina Hansen, produksjonssjef
  • Herøya Industripark v/ Sverre Gotaas, CEO

Dialog 

Avslutning 
v/ Rune Hogsnes, leder av styringsgruppen VSV

13:00 Lunsj

Presentasjoner holdt på konferansen

Presentasjoner samlet fra dag 1: torsdag 17.1

Presentasjoner samlet fra dag 2: fredag 18.1

Historikk

2003    Retablering av partnerskapet. E18 et sentralt tema.

2004    Ingen 

2005    Vestfolds utfordringer bredt, AFI-rapport

2006    Arbeid med RUVen og jernbaneutbygging)

2007    (Jernbanekonferanse, etab av Plattform Vestfold)

2008    Hensikt å fornye mandatet til VSV. 6 innsatsområder: 1) Livsmestring for ungdom. 2) Kollektivløft for                        Vestfold. 3) Vestfoldbyen. 4)Vestfold på offensiven i klimapolitikken. 5) Regional forskning og innovasjon.                6) Knutepunkt Torp

2009    «Felles framtid – felles ansvar». Fulgt opp med et handlingsprogram – 9 satsingsområder

2010     «Vestfoldbyen: utvikling av en attraktiv og konkurransedyktig byregion i Vestfold»

2011    «Kompetansebygging i Vestfold.»

2012    «Veivalg for Vestfold» - Innspill til RPS: 5 satsingsområder: 1) verdiskaping 2) samarbeid om helhetlig                      utvikling 3) Folkehelse og livskvalitet 4) Kompetanse, utdannelse og dannelse 5) By- og stedsutvikling.

2013   ”Vestfold i den globale økonomien – verdiskaping i utekonkurrerende næringer”

2014    «Arbeid for bedre levekår»

2015    «Grønn verdiskaping»

2016    «Grønn og smart omstilling»

2017    «Verdiskaping i Vestfold, med vekt på attraksjon innovasjon og samferdsel»

2018     «Vestfold på offensiven»

2019    Næringslivets kompetansebehov

 

Bilder fra konferansen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?