Lytt til tekst
SØK MENY

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold

Gå direkte til

For å fremme en ønsket samfunnsutvikling i Vestfold er det avgjørende at ulike sektorer og samfunnsaktører samarbeider og utvikler felles strategier.

Partnerskap som arbeidsform for regional utvikling

Vestfold fylkeskommune tilrettelegger regionale møteplasser og leder partnerskapet Verdiskaping Vestfold. Partnerskapet bistår fylkeskommunen i arbeidet med å følge opp politisk vedtatte utviklingsstrategier for Vestfold.

Regional utvikling handler om å:

•    Identifisere utfordringer
•    Etablere felles mål
•    Samle aktørene om felles strategier og løsninger
•    Ta initiativ, mobilisere, følge opp og bidra til at det skapes resultater

 

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold

Verdiskaping Vestfold er det mest omfattende regionale partnerskapet i Vestfold, og består av ni likeverdige partnere:
•    Vestfold fylkeskommune
•    Kommunene ved KS Vestfold
•    Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
•    Universitetet i Sørøst-Norge
•    NAV Vestfold og Telemark
•    Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold
•    NHO Vestfold og Telemark
•    LO Vestfold
•    Forskningsrådet

Fylkesordfører leder styringsgruppa og fylkesrådmannen ivaretar sekretariatsfunksjonen.

 

 

Verdiskaping Vestfold samarbeider om å oppnå politisk vedtatte regionale mål, samordne og forankre initiativ og prosesser som gir helhetlige løsninger på viktige fellesoppgaver. Partnerskapet søker bred tilslutning i sitt arbeid. Felles opptreden er basert på forankring i partnernes egne besluttende organer.

Verdiskaping Vestfold står som arrangør av den årlige partnerskapskonferansen for Vestfold.

Verdiskaping Vestfold er av fylkestinget delegert forvaltningsmyndighet for de regionale utviklingsmidler som årlig bevilges til Vestfold fylkeskommune over statsbudsjettet («553-midlene»).

Styringsgruppas medlemmer 2015-2019:

Rune Hogsnes (Fylkesutvalget, H, leder)
Jan Nærsnes (Fylkesutvalget, H, nestleder)
Harald Moskvil (Fylkestinget/ MDG)
Petter Berg (KS Vestfold/ Tønsberg kommune/ H)
Hilde Hoff Håkonsen (KS Vestfold/ Sandefjord kommune/ Ap)
Aina Dahl (KS Vestfold/ Vestfold fylkeskommune/ V)
Per Arne Olsen (Fylkesmannen i Vestfold)
Terje Tønnessen (NAV Vestfold)
Petter Aasen (Universitetet i Sørøst-Norge)
Anniken Fægri Damm-Larsen (Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold)
Kristin Saga (NHO Vestfold og Telemark)
Lars Fredrik Bakke (NHO Vestfold)
Harald Olsen (LO Vestfold)
Rolf-Geir Hillestad (LO Vestfold/ Fellesforbundet)
Thomas Stang (Forskningsrådet Buskerud og Vestfold)

 

Presentasjoner

Presentasjoner 

 

25. april 2019

Status FORREGION Vestfold
v/ Prosjektleder Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge

Sikkerhetsregionen
v/ Prosjektleder Olav Falk-Pedersen, Verdiskapingsinitiativet

 

20. mars 2019

Flere unge i fast arbeid - status og diskusjon
v/ prosjektleder Gro Merethe Rørvig

 

12. desember 2018

Orientering om LO Vestfold
v/ distriktsekretær Harald Olsen

Orientering om status for prosjektet Flere unge i fast arbeid
v/ prosjektleder Gro Merethe Rørvig

 

12. september 2018

Orientering om prosjektet Energismarte løsninger i Færder energipark
v/ rådgiver Øyvind Trygstad, Vestfold fylkeskommune 

Flere unge i fast arbeid – status og framdrift
v/ prosjektleder Gro Merethe Rørvig 

Orientering om arbeidet med Partnerskapskonferansen 2019
v/ nærings- og miljøsjef Svein Almedal12 juni 2018

Orientering om Vest-Telemark
v/ regionordfører Jon Rikard Kleven 

Orientering om Forregion Vestfold- Mobilisering til forskningsdrevet innovasjon 2017
v/ prosjektleder Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge

Orientering om Electronic Coast 2017
v/ prosjektleder Roger Dalseg

Orientering om Verify the Solution 2017
v/ prosjektleder Roger Dalseg

Orientering om Akrim Vestfold 2017
v/ prosjektleder Lisbeth Thuve

Orientering om prosjektet Flere unge i fast arbeid
v/ prosjektleder Gro Merethe Rørvig26 april 2018

Rekrutteringssituasjonen ved Høgskolen i Sørøst-Norge
v/ stabssjef Per Eirik Lund

Rekrutteringssituasjonen i Vestfold fylkeskommunes videregående skoler
v/ direktør Lisbeth Eek Svensson

Rekrutteringssituasjonen sett fra næringslivets perspektiv
v/ kompetansedirektør Are Turmo, NHO

Orientering om årsrapport 2017 for Silicia AS
v/ tidligere daglig leder Trine Landøy og Tormod Moldestad, Microtech Innovation AS

 

21 mars 2018
Orientering om Nortura SA
v/ fabrikkdirektør Therese Ryan

Orientering om Ungt Entreprenørskap Vestfold
v/ daglig leder Thomas Heggertveit

Orientering om Trainee Vestfold og Telemark AS
v/ prosjektleder Jan Inge Galtung Nielsen og partner Øystein Aarrestad, CR Group

 

7 februar 2018
Orientering om oppfølging Partnerskapskonferansen 2018
v/ rådgiver Karen Anne Kjendlie, Vestfold fylkeskommune

Partnerskapskonferanser

Partnerskapskonferansen 2019

Partnerskapskonferansen 2018

Partnerskapskonferansen 2017

Partnerskapskonferansen 2016

Partnerskapskonferansen 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?