Lytt til tekst
SØK MENY

Prosjekt Flere unge i fast arbeid

Gå direkte til

Samarbeidsprosjektet Flere unge i fast arbeid skal bidra til å øke inkluderingen av unge i arbeidslivet.
Prosjektleder Gro Merethe Rørvig Foto: Marita Nilsen / VFK

Nesten 10 prosent av de unge i Vestfold er verken i jobb eller under utdanning. Dette er et samfunnsproblem som partnerskapet Verdiskaping Vestfold har tatt tak i gjennom prosjektet Flere unge i fast arbeid.

Partene i avtalen består av viktige samfunnsaktører i arbeidslivet og innen utdanning, og som har forpliktet seg til å bidra til å redusere andelen unge utenfor arbeidslivet. De har derfor undertegnet en erklæring om at de ønsker å bidra til at flere unge kommer i fast arbeid.

Skal nå unge mellom 18 - 30

I Vestfold er det unge mellom 18 - 30 år med lav utdanning, lite praksis, lite nettverk og av og til med sosiale eller psykiske problemer som sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet.

En annen gruppe er unge i alderen 20 – 30 år som har fullført utdanning, men som har for liten, ingen eller svært spesialisert praksis.

Tre strategier er utarbeidet for å nå målsettingene:

 1. Flere unge skal få mer erfaring i arbeidslivet
 2. Flere tar utdanning det er behov for
 3. Økt kunnskap om utviklingen på arbeidsmarkedet i Vestfold

Forpliktende samarbeid

Verdiskaping Vestfold forplikter seg gjennom avtalen til å arbeide aktivt sammen for å bidra til å løse utfordringer for unge på arbeidsmarkedet i Vestfold. I fellesskap ønsker initiativet å planlegge og gjennomføre konkrete tiltak, blant annet:

 • Sette i verk nye tiltak for grupper av unge som ikke får tilstrekkelig nytte av eksisterende tiltak
 • Forsterke tiltak som vi vet fungerer
 • Øke innslaget av arbeidspraksis i ulike utdanninger
 • På ulike måter øke tilfanget av lærlingeplasser

Aktørene i avtalen

Verdiskaping Vestfold er det mest omfattende regionale partnerskapet i Vestfold, og består av ni likeverdige partnere:

 • Vestfold fylkeskommune
 • Kommunene ved KS Vestfold
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • NAV Vestfold og Telemark
 • Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold
 • NHO Vestfold og Telemark
 • LO Vestfold
 • Forskningsrådet

Fagstoff

Last ned rapporten "Unges utfordringer i jobb og utdanning"

Les mer:

Kontakt

Gro Merethe Rørvig

Prosjektleder

Send e-post

Tlf: 930 09 109

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?