Lytt til tekst
SØK MENY

Næringsutvikling

Som regional utviklingsaktør skal Vestfold fylkeskommune legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Med Regional plan for verdiskaping og innovasjon legger vi grunnlaget for økt verdiskaping og økt velferd.

Gå direkte til Regional plan for verdiskaping og innovasjon

I handlingsprogram 2018-2019 beskrives tiltakene. Last ned handlingsprogrammet her.

Fylkeskommunen yter ikke direkte bedriftsstøtte, men tilretteleggingen skjer gjennom å understøtte nyskaping og entreprenørskap og gi støtte til internasjonalt konkurransedyktige nærings- og kompetansemiljøer (klynger).

Arbeidet skjer i et nært samarbeid med Verdiskaping Vestfold, det nasjonale og regionale virkemiddelapparatet, Universitetet i Sørøst-Norge, næringslivet, kommunene samt, internasjonale partnere.

Kontakt

Øystein Imset

Konst. nærings- og miljøsjef

Send e-post

Tlf: 958 18 039