Lytt til tekst
SØK MENY

Regional plan for klima og energi

Gå direkte til

Regional plan for klima og energi 2016-2020 er en plan for hele Vestfold. Den skal bidra til at privat næringsliv, kommuner, fylkeskommunen, staten og innbyggerne tar et ansvar for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk.

For å nå det overordnede målet om 40% reduksjon av klimagasser innen 2030 (sammenliknet med 2009) er det valgt fem innsatsområder:

  • Mer produksjon av fornybare energiressurser
  • Redusere utslipp fra vegtrafikk
  • Utvikle flere energieffektive bygg
  • Støtte kommunens innsats for klimatilpasning
  • Utvikle felles offentlig kompetanse og samhandling

Regional plan for klima og energi er utarbeidet med bistand og i tett samarbeid med Vestfold klima og energiforum.

Gå direkte til Regional plan for klima og energi 2016-2020.

I handlingsprogrammet for 2018 beskrives tiltakene. Last ned handlingsprogrammet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?