Lytt til tekst
SØK MENY

Den kulturelle skolesekken

Gå direkte til

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i hverdagen.
Foto: Lars Opstad

Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) skal elevene og skolene få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunstuttrykk. Alle opplevelsene kan knyttes til elevenes læring, enten ved at innhold samsvarer med tema i undervisningen – eller at det styrker evnen til refleksjon, kreativ og kritisk tenkning.

 

Alle skoler i Norge

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. DKS er en av Norges største kultursatsinger, og ble en nasjonal ordning fra 2001 - etter modell fra Sandefjord, som startet opp DKS i 1997. Opplæringssektoren har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elvene, mens kultursektoren sørger for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken og for å informere om produksjonen i god tid.

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt.

Nettverksmodell

I Den kulturelle skolesekken i Vestfold deltar alle grunnskolene og videregående skoler. Sammen med kommunene og skolene planlegger og utvikler DKS-teamet i Vestfold fylkeskommune Den kulturelle skolesekken Vestfold til det beste for barn og unge. Mottoet for Den kulturelle skolesekken Vestfold er "livslysten og flyvedyktig".

Programmet til Den kulturelle skolesekken Vestfold avgjøres i nært samarbeid med kommunene og de videregående skolene. I tillegg kommer en rekke produksjoner i regi av de enkelte kommunene.

 

Program og mer informasjon på hjemmesidene til DKS Vestfold

Kontakt

Anna B. Jørgensen

Rådgiver kultur / ansvarlig DKS grunnskole

Send e-post

Tlf: 92 45 76 04

Kontakt

Torill Sjømæling

Rådgiver kultur/ ansvarlig DKS videregående skole

Send e-post

Tlf: 90 91 94 32 

Kontakt

Eva-Belinda Leu

Rådgiver kultur / ansvarlig DKS grunnskole

Send e-post

Tlf: 94 86 49 66

Kontakt

Linda Gjersøe Helseth

Musikkprodusent / programansvarlig Marked for Musikk

Send e-post

Tlf: 91 34 57 33

Kontakt

Natasha Peevor-Johnson

Prosjektleder Marked for Musikk

Send e-post

Tlf: 47 87 37 09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?