Lytt til tekst
SØK MENY

Kultur

Kultur berører følelser. Kultur skaper tanker. Kultur hjelper oss å forstå. Kultur gjør samfunnsrommet stort. Kultur gir oss ord på det vi ikke kan sette ord på.

Kunst og kultur er viktig i seg selv, men har også ringvirkninger for samfunnet som helhet. Et velfungerende kulturliv er en forutsetning for bærekraftig utvikling av demokratiet, trivsel, helse og verdiskapning. Få andre områder kan på samme måte som kultur bringe mennesker sammen, skape møteplasser og dialog, gi nye ideer og
perspektiver, og bidra til utvikling av individer og samfunn. 

Kultur for alle

Å arbeide for et levende kulturliv i fylket er en viktig oppgave for fylkeskommunen. Vi ønsker å gjøre det inspirerende å være kunstner i Vestfold, å skape gode arenaer for møter mellom kunstnere og publikum, å gi alle innbyggere i fylket mulighet til å oppleve og berøres av kulturuttrykk.

På kulturfeltet jobber vi med så ulike ting som kulturprogrammer for skole og arbeidsliv, bibliotekutvikling, systematisk kompetanseutvikling, etablering av nye kulturarenaer og fordeling av tilskuddsmidler. Vi arrangerer litteraturuke, avholder markeder for scenekunst og musikk, sender kunstnere ut på turneer og er deleier i viktige kulturinstitusjoner. Og mye mer.

Spør oss!

Klikk videre på lenkene våre for å lese mer om hva vi jobber med. Og har du noe du ønsker å spørre oss om, er vi glade om du tar kontakt. Vi svarer deg gjerne.


Velkommen til rike kulturopplevelser i Vestfold.

Universell utforming

Se ny versjon av handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune

Kontakt

Tor Skytøen

Konstituert kulturdirektør

Send e-post

Tlf: 951 75 094

Kontakt

Else Blom

Kulturdirektør

Send e-post

Tlf: 971 94 381

Kontakt

Frank Tindvik

Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv

Send e-post

Tlf: 45 10 36 27