Lytt til tekst
SØK MENY

Idrett og friluftsliv

Vi arbeider for å fremme, motivere og stimulere til idretts- og friluftsliv i Vestfold. Vi er en viktig støttespiller og bidragsyter for kommuner og frivillige organisasjoner.

Ansvarsområder

  • forvalte spillemiddelordningen knyttet opp mot etablering og bygging av idretts- og friluftsanlegg, samt fordele tilskudd til friluftsliv- og viltformål
  • sikre friluftsområder og forvalte statlig sikrede friluftsområder, samt ivareta allemannsretten
  • forvalte høstbare, ikke-truede arter av vilt og innlandsfiskKontakt

Kristian Ingdal

Rådgiver friluftsliv

Send e-post

Tlf: 924 30 827

Kontakt

Bård Andresen

Rådgiver, idrett og friluftsliv

Send e-post

Tlf: 402 30 003

Kontakt

Rasmus Holst Mjaugeto

Rådgiver idrett 

Send e-post

Tlf: 920 47 065