Lytt til tekst
SØK MENY

Forskning og innovasjon

Gå direkte til

 

Forskning
Fylkeskommunen anvender i økende grad forskningsbasert kunnskap, og er oppdragsgiver for forskningsmiljøer og medansvarlig for kompetanseutvikling på ulike fagområder. Et styrende dokument, også for dette området, er Regional plan for Verdiskaping og Innovasjon.

Oslofjordfondet

Vestfold fylkeskommune er medeier og deltaker i det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregionene får tildelt midler fra Kunnskskapsdepartementet på grunnlag av bevilgninger vedtatt av Stortinget.

Oslofjordfondet består av fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold, og har som hovedvisjon at FoU-arbeid skal styrke kunnskapsutviklingen, verdiskapingen og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele regionen. Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

 

Innovasjon
Fylkeskommunen bidrar til innovasjon på flere måter, ved utvikling av virkemidler, som støttespiller, nettverksbygger og tjenestetilbyder. I tillegg gis det økonomisk støtte til ulike programmer og prosjekter.

Forregion Vestfold

FORREGION Vestfold er et treårig prosjekt der bedrifter og forskere jobber sammen for øke forskning, innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og for å utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Prosjektet eies av Verdiskaping Vestfold (VSV) og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.

Gå til Forreregion Vestfold sin hjemmeside

Innovasjon Norge Vestfold og Telemark

Fylkeskommunen er premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. En viktig oppgave er å bidra til samordning, og samvirke mellom virkemidlene i fylket.

Gå til Innovasjon Norge Vestfold og Telemark

Innovative anskaffelser - program for leverandørutvikling

Fylkeskommunen deltar i den nasjonale satingen på innovative anskaffelser. Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommuner er partnere i det regionale programmet for leverandørutvikling, et prosjekt som varer ut 2019. 

Gå til Program for leverandørutvikling

 

Andre eksterne lenker

Norges forskningsråd

Siva- Selskapet for industrivekst SF

Enova

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?