Lytt til tekst
SØK MENY

Helseoversikt

Gå direkte til

Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

En slik oversikt danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Sentrale spørsmål

  • Hvordan er helsetilstanden i vår befolkning? Hvilke områder utpeker seg?
  • Hvilke ressurser har vi i vår kommune som vi må forsterke og ta vare på?
  • Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse hos oss?
  • Hva kan være mulige årsaker til de funn vi gjør, og hva er helsekonsekvensene hvis vi ikke foretar oss noe?

Forskrift om oversikt over folkehelsen skiller mellom løpende oversikt og et skriftlig oversiktsdokument som skal foreligger hvert 4. år. Oversiktsdokumentet utgjør et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og fastsetting av mål i planer etter plan- og bygningsloven. Helsedirektoratet ferdigstiller i disse dager en veileder til forskrift om oversikt over helsetilstand.

Lenker

Lenke til folkehelseloven (lovdata.no)

Lenke til forskrift om oversikt over folkehelsen (lovdata.no)

På denne siden finner du lenker til relevante datakilder for kommunene, samt til eksempler på kommuner som har kommet godt i gang med sitt oversiktsarbeid.

Status for oversiktsarbeidet i kommunene ble kartlagt høsten 2014.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?