Lytt til tekst
SØK MENY

Handlingsprogram og prosjekter

Gå direkte til

Planseksjonen jobber til en hver tid med ulike handlingsprogram og prosjekter knyttet til regionale interesser.

Tettere byer med høyere kvalitet

Et virkemiddel for attraktiv byutvikling i Vestfold

Gjennom prosjektethar det offentlige sammen med private lagt grunnlaget for en mer effektiv måte å realisere byggeprosjekter i Vestfoldbyene. Prosjekt er et samarbeid mellom 5 bykommuner, næringsliv, fylkesmannen og fylkeskommunen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold, RPBA, formidler felles ambisjoner om fortetting og mer attraktive byer, med byrom som inviterer til bruk for alle. Samtidig rapporterer brukere og aktører i byggenæringen at det er svært krevende å gjennomføre byggeprosjekter i bysentraene i Vestfold. En av grunnene som er identifisert er at kravene til areal for lek og uteopphold er vanskelig å innfri.

Prosjektet foreslår en endring av dagens krav (bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan), slik at fortettingsprosjekter lettere kan realiseres og samtidig bidra til finansiering av byrom som inviterer til bruk. Endringen forutsetter at kommunen utformer en «Strategi for kvalitet og gjennomføring av lek- og rekreasjon i bysentrum».

Et par kommuner er i startfasen med pilotprosjekt for å konkretisere og teste ut endringen i praksis.

Her finner du folderen om Tettere byer med høyere kvalitet (PDF)

Her finner du prosjektrapporten Tettere byer med høyere kvalitet (PDF)

Presentasjoner 16.11.16 for kommuneadministrasjonene

Del 1 Tettere byer. Høyere kvalitet Intro Fagfolk (PDF)

Del 2 Kommunal strategi (PDF)

Presentasjoner HSA 22.11.16 Intro til prosjektet for politikere

HSA Tettere byer. Høyere kvalitet Intro (PDF)

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?