Lytt til tekst
SØK MENY

BYLIVkonferansen 2019 – BY på livet

Takk for en fantastisk BYLIVkonferanse!

Takk til  alle som kom og takk til alle som bidro!

Hvis du ikke hadde anledning til å komme, hvis du gikk glipp av noe under konferansen eller hvis du vil se noen av foredragene en gang til så kan du se presentasjonene eller opptak av konferansen under.

Se pdf'er av de forskjellige presentasjonene her.

 

Opptak fra dag 1 av BYLIVkonferansen:

Og dag 2:

 

Du kan også se opptak av de forskjellige foredragene her.

Se bilder fra konferansen her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan kan vi sammen utvikle byene som livsarena, møteplass, næringsklynger og identitetsbærer? Utviklingskraften ligger i et tett samspill mellom kommune, næringsliv, kulturaktører og frivillighet.

Hvilke erfaringer har våre danske naboer med sin satsing på strategisk byledelse? Hvor viktig er samspillskulturen for å lykkes? Disse temaene danner utgangspunkt for en interaktiv dialog.

Velg mellom seks ulike fordypningstemaer i de parallelle sesjonene; Kulturminner og historie som bylivsfaktorer, Blågrønne byrom, Handel og næring som drivkraft for byliv, Placemaking og folkehelse, Byliv i knutepunkt og By- og havneutvikling og BREEAM i Horten. Debatt, workshops og befaringer.

Få en liten smakebit på de ulike sesjonene her. Alle deltakere til dag 1 har fått tilsendt egen påmeldingslenke til parallelle sesjoner.  

Tirsdag kveld blir det mat, mingling og underholdning på Vestfolds nye møteplass Stasjonen. Lava Oslo, med de lokale stjernekokkene Tom Victor Gausdal & Stian Floer i spissen, har tatt over gamle Tønsberg rådhus og vil friste ganene med råvarer fra Vestfold. - Garantert uten bordsetting! 

«Alle som ønsker er velkomne til to aktive og inspirerende dager. BYLIVkonferansen er viktig for alle som jobber med by- og stedsutvikling, både i det offentlige og private. Det gjelder også de som bidrar til levende byer gjennom politikk, private initiativ og frivillig arbeid», sier prosjektleder Solveig Foster-Pilkington, Vestfold fylkeskommune.

Se også folder med program, foredragsholdere og informasjon om sesjonene her.

 

TID: 17.-18. SEPTEMBER 2019           STED: QUALITY HOTEL TØNSBERG 

 

Program | Foredragsholdere | Praktisk info | Kart

 

Se også filmer med konferansier Gunnar Ridderström og foredragsholdere Gro Rødne og Nadja Sahbegovic,   Marit Jensen og Ragnar Evensen

BYLIVkonferansen 2019 arrangeres av Vestfold fylkeskommune og BYLIVsenteret i NAL, i samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg Sentrum.