Lytt til tekst
SØK MENY

Valg

Gå direkte til

Valgansvarlig i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Seksjonssjef Anita Jørgensen
Tlf: 94 78 61 62
E-post: anitaj@vfk.no

Oversikt over innleverte listeforslag, frister o.l. finner du her på ny felles nettside for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Valg

Valgdagen for neste kommunestyre- og fylkestingsvalg er mandag 9. september 2019. Du skal stemme etter den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020.

 

Valgresultat for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Når kan jeg stemme?

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes mandag 9. september 2019. I noen kommuner kan du også stemme søndag 8. september.

Du stemmer til nye fylker/kommuner

Den nye kommune- og fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Det betyr at innbyggerne i Telemark og Vestfold skal velge sine representanter til fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det betyr at det blir samme partilister/stemmesedeler i alle valglokalene i de to fylkene.

Hvem kan stemme?

Du må ha fylt 18 i løpet av valgåret for å kunne stemme.

Du må i tillegg være norsk statsborger, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni 2019.

Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg:

Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er  eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53


Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, hvis de

  •  har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller
  •  er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Hvor kan jeg stemme?

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune.

På selve valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

  • Se oversikt over alle valglokaler i landet på valglokaler.no
  • Les mer om hvordan du stemmer på valgdagen på valg.no

Stortingsvalget i 2021

Regjeringen foreslo tidligere i 2018 en endring i valgloven som innebærer at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag. Det er satt ned et valglovutvalg som blant annet skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021.

Valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021

Forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?