Lytt til tekst
SØK MENY

NDLA

OrganisasjonsformInterfylkeskommunalt selskap
Organisasjonsnummer  938626367 (Hordaland fylkeskommune)
Etableringsdato 26.09.2007
Eiere Landets fylkeskommuner med Hordaland fylkeskommune som juridisk ansvarlig enhet for samarbeidet. Oslo kommune står utenfor samarbeidet. 
Selskapets formål

Selskapets formål er beskrevet i §2 i vedtektene for samarbeidet:

  • å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser etter opplæringslovens § 3-1, gratis for alle brukere.
  • å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv samhandling og deling. 
Historisk bakgrunn for eierinteressen  Kunnskapsdepartementet lyste i 2016 ut 50 mill. kr. til utvikling av digitale læremidler for fag i videregående opplæring. Fylkesutdanningssjefene i 18 fylkeskommuner ble 20.09.2006 enige om å etablere et felles prosjekt for å utvikle nettsteder for alle fag i videregående opplæring. Prosjektet fikk navnet Nasjonal digital læringsarena (NDLA). 
Styrende organer  Representantskapet velger styre for NDLA.
Daglig leder Stig Trageton
Styre

Styreleder

John Arve Eide,
Fylkesdirektør opplæring Akershus fylkeskommune

Styremedlemmer

Lin Marie Holvik,
Direktør for kulturtanken

Gisle Hannemyr,
Lektor ved Universitetet i Oslo (Uio)

Vibeke Vingerei,
Advokat

Hanne-Lisbeth Løite,
Ansattrepresentant

Styresammensetning og valgperiode Oppnevning av fylkeskommunens medlem av representantskapet for NDLA i fylkestinget 09.04.2018:
Fylkesrådmannen v/ utdanningsdirektøren er fylkeskommunens medlem til representantskapet for NDLA, med assisterende utdanningsdirektør som vararepresentant. 
Styrende dokumenter/eierstyring

 

Vedtekter av 01.04.2018

Vedtekter NDLA (.pdf)

Avtaler mellom VFK og selskapet

Økonomiske retningslinjer for samarbeidspartnere i NDLA (.pdf)

Politiske saker

Oversikt politiske saker (opengov.net) 

Merknader NDLA tilbyr læremidler i 102 eksamensfag. Høsten 2018 lanseres Nye NDLA med nytt design og ny, brukervennlig struktur. I løpet av høsten vil flere og flere fag fornyes. 
Selskapets nettside

Nasjonal digital læringsarena (ndla.no) 

Ansvarlig saksbehandler

Hans Kristian Voje, assisterende utdannings direktør – Vestfold fylkeskommune

hansvo@vfk.no

Mobil: 95 43 21 83

Oppdateringer

 

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.