Lytt til tekst
SØK MENY

Larvik Arena IKS

OrganisasjonsformInterkommunalt selskap
Organisasjonsnummer 992 910 356 (brreg.no)
Etableringsdato 24.10.2007
Eiere Vestfold fylkeskommune 50% og Larvik kommune 50%
Selskapets formål Formål er å ivareta utleie av Arena Larvik i et samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole som disponerer arenaen i skoletiden.
Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer Representantskapet
Daglig leder Kjell Robert Kaspersen.
Styre

Styreleder: Bernt Thomassen (leder)

Styremedlemmer: 

  •    Dag Roar Nilsen
  •    Vilhelm Einen
  •    Bente Mørck Krogdal
  •    Natasha Peevor-Johnson
Styresammensetning og valgperiode Styret velges for 2 år av gangen, sittende styre er valgt for perioden 2015 – 2017.
Styrende dokumenter/eierstyring Avtale LHK 2013-2023
Avtaler mellom VFT og selskapet

Leie og samarbeidsavtale IKS og THVGS
Selskapsavtale

Politiske saker Oversikt politiske saker Larvik Arena  IKS (opengov.cloudapp.net)
Selskapets nettside Larvik Arena IKS (arena-larvik.no)
Ansvarlig saksbehandler

Leif Birger Olsen, skoleseksjonen i Vestfold fylkeskommune
E-post: leifo(at)vfk.no
Mobil: 916 03 404

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 23. september 2019.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....