Lytt til tekst
SØK MENY

Høyere yrkesfaglig utdanning AS

OrganisasjonsformAksjeselskap
Organisasjonsnummer 916829329 (brreg.no)
Etableringsdato 8. desember 2015
Eiere
  • Akershus Fylkeskommune 8,33%
  • Buskerud Fylkeskommune 20,83%
  • Oppland Fylkeskommune 8,33%
  • Telemark Fylkeskommune 20,83%
  • Vestfold Fylkeskommune 20,83%
  • Østfold Fylkeskommune 20,83%
Selskapets formål

Utvikling en bachelorutdanning og søknad til NOKUT om godkjenning av denne.
Samt samarbeide mellom alle fagskolene på Østlandet.

Historisk bakgrunn for eierinteressen Samarbeide mellom fagskolene på Østlandet over tid og ønske om å bygge på en toårig fagskoleutdanning til en Bachelour
Styrende organer Generalforsamling
Daglig leder Kari Nordskogen
Styre

Styreleder Anders Bredesen

Lina Bringsli

Hilde Brandsrud

Jørun Arne Ruud

Willy Holdahl

Inge Myklebust

Anne Jørgens Rørvik

Styresammensetning og valgperiode Styret skal bestå av fra 6 til 10 medlemmer og velges for ett år av gangen.
Politiske saker  FT sak 60/15, FU sak 152/10, 41/16 og 22/17
Styrende dokumenter/eierstyring Stiftelsesdokument
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Merknader  
Hjemmeside Foreløpig: http://fagskolen-innlandet.no/nyheter/jobber-yrkesbachelor
 Ansvarlig saksbehandler Jon Edgar Karlsen, jonek@vfk.no Tlf. +47 957 62 843
Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 05.januar 2018

Oppdatering utført av: Jon Edgar Karlsen