Lytt til tekst
SØK MENY

Fagskolen i Vestfold

OrganisasjonsformSelskap
Organisasjonsnummer 996 204 278 (brreg.no) Bedriftsnummer under VFK
Etableringsdato Skolen ble etablert i 1968 og ble egen virksomhet i 2011
Eiere Fagskolen i Vestfold eies 100% av Vestfold fylkeskommune
Selskapets formål

Fagskolen i Vestfold skal sørge for at det tilbys godkjente studier innenfor høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) som tar hensyn til lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

Historisk bakgrunn for eierinteressen Norges eldste tekniske utdanning startet i Horten og het "Den tekniske skole i Carl Johans Værn". I begynnelsen av september 1855 startet de første studentene i Norge sin tekniske utdanning i Horten. Skolen skulle dekke behovet for både teoretisk og praktisk opplæring innenfor maskinteknikk. I dag regnes Fagskolen i Vestfold og ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge som arvtagere av «Den Tekniske Skole i Carl Johans Værn». Tidligere Horten Tekniske Fagskole, i dag Fagskolen i Vestfold avdeling for teknologifag, kan se tilbake på mer enn 150 år med teknisk utdanning.
Styrende organer Skolen har eget styre oppnevnt etter forslag fra NHO i Vestfold, LO i Vestfold, KS i Vestfold, Norsk Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, studenter og ansatte.
Daglig leder/rektor Ola Småkasin
Styre

Styret er skolens øverste organ representert ved skoleeier, arbeidslivets organisasjoner, næringslivet, studenter og ansatte.

Styresammensetning og valgperiode

1. Per-Eivind Johansen - Rep. for skoleeier - leder

2. Inger Lønseth - Rep. for skoleeier

3. Harald Olsen - Rep. for LO

4. Johnny Eriksen - Rep. for NHO

5. Trond Wifstad- Rep. for KS - nestleder

6. Heidi Nikolaisen - Rep. for Norsk rederiforbund

7. Jahn Cato Bakken - Rep. for Norsk sjømannsforbund - nestleder

 

Valgperiode er desember 2015 – desember 2019

Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet

 

Ny avtale er under forhandling

 

Politiske saker Oversikt politiske saker Fagskolen i Vestfold (opengov.cloudapp.net)
Merknader  
Selskapets nettside Fagskolen i Vestfold (fiv.no)
Ansvarlig saksbehandler

Jon Edgar Karlsen, skoleseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: jonek(at)vfk.no

Mobil: 957 62 843

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 4.9.17

Oppdatering utført av: Jon Edgar Karlsen