Lytt til tekst
SØK MENY

BTV Investeringsfond

OrganisasjonsformAksjeselskap 
Organisasjonsnummer 977515 157 (brreg.no)
Etableringsdato  13 februar 1997
Eiere Vestfold fylkeskommune har en eierandel på 0,145% i BTV Investeringsfond AS. De øvrige eierne er Sparebanken Telemark og øvrige private og offentlige aktører fra Telemark.
Selskapets formål Investere i bedrifter hovedsakelig i BTV-fylkene for å skape økonomisk utbytte for eierne.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Bedre tilgangen til risikokapital for bedrifter i BTV-fylkene
Styrende organer Generalforsamling
Daglig leder Leif Svarstad, adm. dir. i forvaltningsselskapet
Styre
  • Finn Erik Karlsen (styreleder)

Styremedlemmer: 

  • Leif Svarstad 
  • Per Otterdahl Møller
Styresammensetning og valgperiode Styret velges for 2 år av gangen. Samtlige valgt i 2012
Styrende dokumenter/eierstyring Vedtekter 
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Politiske saker Oversikt politiske saker BTV investeringsfond (opengov.cloudapp.net)
Merknader

I generalforsamling for 2016 ble det besluttet å forlenge fondets levetid. Dette med bakgrunn i fondets verdiutviklingsmessige potensiale.

Selskapets nettside

 

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen, nærings-og miljøseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: magnars(at)vfk.no

Mobil: 909 36 728

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....