Lytt til tekst
SØK MENY

Offentlig spørretid

Gå direkte til

Brukerorganisasjoner og andre kan stille spørsmål til møteleder i hovedutvalg, fylkesutvalg og fylkesting. Spørsmålet må leveres skriftlig senest to dager før møtet.

Møteleder kan begrense antall spørsmål, eventuelt avvise eller utsette til senere møter, både mht relevant tema og tidsbruk.

Svaret leses opp ved møtets start og deles ut til representantene og til pressen. Spørsmålsstiller gis inntil tre minutters taletid til å begrunne sitt spørsmål. Møtelederen gis inntil tre minutters taletid til å besvare spørsmålet. Folkevalgte representanter i det aktuelle organ kan stille oppklarende spørsmål til spørsmålsstilleren. Taletiden er begrenset til tre minutter.”

Har du spørsmål?

Send per post til:

Vestfold fylkeskommune
PB 2163
3103 Tønsberg

Merkes "Offentlig spørretid"

Eller send per e-post til:

firmapost@vfk.no

Ordningen er hjemlet i Vestfold fylkeskommunes reglement for folkevalgte organ.

 Reglement

Vestfold fylkeskommunes reglement for folkevalgte organ Kapittel 6 § 27

Politiske møter

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter

Møter og sakspapirer

Søk i gamle saker

Web-TV

Fellesnemnda (vtfylke.no)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?