Lytt til tekst
SØK MENY

Kontrollutvalget

Gå direkte til

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Utvalget ser til at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer m/personlige varamedlemmer som velges av fylkestinget. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant fylkestingets medlemmer.

 

Kontrollutvalgets medlemmer

Heidi Ørnlo (AP), leder

Rune Mathiassen (SV), nestleder

Øyvind Reidar Bakke (AP)

Elise Andersen (FrP)

Andreas Muri (H)

 

Kalender

Møteinnkallinger med saker til behandling

2019

Møteinnkalling 28.11.19 

Møteinnkalling 10.10.19

Møteinnkalling 06.06.19

Møteinnkalling 11.04.19

Møteinnkalling 07.03.19

2018

Møteinnkalling 29.11.18

Møteinnkalling 18.10.18

Møteinnkalling 13.09.18

Møteinnkalling 31.05.18

Møteinnkalling 19.04.18

Møteinnkalling 01.03.18

Møteinnkalling 25.01.18 

Protokoller

2019

Møteprotokoll 28.11.19

Møteprotokoll 10.10.19

Møteprotokoll 06.06.19

Møteprotokoll 11.04.19

Møteprotokoll 07.03.19

2018

Møteprotokoll 29.11.19

Møteprotokoll 18.10.18

Møteprotokoll 13.09.18

Møteprotokoll 31.05.18

Møteprotokoll 19.04.18

Møteprotokoll 01.03.18

 Møteprotokoll 25.01.18

2017

Møteprotokoll 26.01.17

Møteprotokoll 02.03.17

Møteprotokoll 20.04.17

Møteprotokoll 01.06.17

 

Dokumenter

Div dokumenter

Hva er kontrollutvalget (PDF)

Reglement for kontrollutvalget (PDF)

Rapport Teater Ibsen (PDF)

Rapport vedlikehold av fylkesveger (PDF)

Tilsynsrapport - Thor Heyerdahl videregående skole (PDF)

Tilsynsrapport - Voksnes rett til videregående opplæring (PDF)

Rapport - Gjennomgang av Fagskolen i Vestfold 26.03.14 (PDF)

Vedlegg sak 12.14 Enhetskontroller (PDF)

Sluttrapport kulturarv (PDF)

Overordnet analyse 2012 - 2015(PDF)

Rapport eierskapskontroll Larvik Arena (PDF)

Selskapskontroll for Vestfold fylkeskommune, VKT (PDF)

 Sak 28.14 Budsjett 2015 VFK (PDF)

Eierskapskontroll Vestfold Festspillene AS (PDF)

 Prosjektrapport kontroll av spesialundervisning i praksis (PDF)

Forvaltningsrevisjonsrapport (PDF)

Tilsynsrapport - Fengselsundervisningen i Vestfold fylkeskommune (PDF)

Tilsynsrapport - Nøtterøy videregående skole (PDF)

Tilsynsrapport - Oppfølgingstjenesten i Vestfold fylkeskommune (PDF)

Årsrapporter

Årsrapporter og andre økonomidokumenter finner du her

  • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

 

  • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

 

  • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

Politiske møter

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter

Møter og sakspapirer

Søk i gamle saker

Web-TV

Fellesnemnda (vtfylke.no)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?