Lytt til tekst
SØK MENY

Tilskudd, priser og stipend

Gå direkte til

Her følger en oversikt over ulike støtteordninger innenfor fylkeskommunens ansvarsområder.

Tilskudd og søknadsfrister

Miljø- og klima

Tilskuddsordningen for klimatiltak, søknadsfrist 29. april

Reiseliv og transport

Tilskuddsordning for rutegående transport i skjærgården

Regional utvikling og kompetanse

Tilskudd til lokal verdiskaping i næringslivet, søknadsfrist 8. april
Regionalt utviklingsfond - fortløpende behandling av søknader

Utdanning

Tilskudd til Fagskoleutdanning Helse og sosialfag, søknadsfrist 15. mars.

Kultur

Tilskudd til kunstproduksjon, søknadsfrist 15.november.
Kultur- og idrettsstipend, søknadsfrist 1. mars.
Spillemidler til kulturhus, se den enkelte kommunes frist.
Den kulturelle spaserstokken, søknadsfrist 1. september.

Idrett, friluftsliv og naturforvaltning

Spillemidler til idrettsanlegg, se den enkelte kommunes frist.
Tilskudd til friluftsaktivitet og naturforvaltningstiltak, søknadsfrist 15. januar.
Fond idrettsarrangement- og anlegg, søknadsfrist 15. september og 15. mars.

Kulturminner

Tilskudd til fredete kulturminner, søknadsfrist 15. november.
Tilskudd til verneverdige kulturminner, søknadsfrist 1. oktober.
Tilskudd til formidling av kulturarv, søknadsfrist 15. oktober.
Kulturminnefondet, løpende søknadsfrist.
Andre ordninger, egne søknadsfrister.

Verdiskapingsprosjekter 2019

Priser og stipend med søknadsfrister

Idrettsstipend, søknadsfrist 1. mars.
Kulturstipend, søknadsfrist 1. mars.
Kunstnerpris, søknadsfrist 15. august.
Vestfolds litteraturpris, forslagsfrist 15. august.
Trafikksikkerhetsprisen, søknadsfrist ved årsskiftet - annonseres i lokalpressen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?