Lytt til tekst
SØK MENY

Regionreformen

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes og Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (t.h.) Foto: VFK
Vestfold og Telemark blir én region

Stortinget vedtok 8. juni ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner fra 1. januar 2020. Vestfold og Telemark blir én region.

Fylkestinget i Vestfold vedtok 14. desember avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune. Telemark fattet enstemmig vedtak i samme sak i sitt fylkestingsmøte 7. desember.

Arbeidet med sammenslåingen vil vare i rundt to år, slik at den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019 og med formell «åpning» fra nyttår 2020.

Felles nettside

En felles nettside for det nye fylket er opprettet på vtfylke.no. Her ligger saksdokumenter, møteplan, informasjon om sammenslåingsprosessen og den nye organisasjonen, med mer.

Mer om regionreformen

Ny fylkeskommune – slik kontakter du oss

Vestfold og Telemark fylkeskommune blir etablert 1. januar 2020 og med det følger nytt telefonnummer og ny postadresse. Her finner du mer informasjon.

Budsjett nr 1 for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tirsdag 5. november la prosjektleder frem en historisk budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Budsjett- og økonomiplan 2020-2023 prioriterer bl. a. verdiskaping, grønn omstilling og bærekraftig regionalutvikling.

Hvem skal lage det nye fylkesordførerkjedet?

Nå starter jakten på den som skal lage ordførerkjedet for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Disse får plass i det nye fylkestinget

Her finner du hele oversikten over de 61 representantene som har fått plass i nye Vestfold og Telemark fylkesting.

To nye direktører ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gunnar Berg Treidene er ansatt som ny direktør for samferdsel, miljø og mobilitet, mens Øistein Brinck blir direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Møte i fellesnemnda

Se møtet direkte her

Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått nye ledere

Prosjektrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune, Jan Sivert Jøsendal, har besluttet at fem av åtte direktører skal tre inn i den øverste administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen.

Har valgt nytt fylkesvåpen for Vestfold og Telemark

En så godt som samstemt fellesnemnd valgte i dag nytt fylkesvåpen for det nye fylket. Om fylkestingene er enige blir det Klåstadskipet og rosemaling som skal representere Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2020.

– Kompetansen fra Statens Vegvesen styrker oss som organisasjon

Sams vegadministrasjon blir en del av den nye fylkeskommunen fra 1. januar 2020. Onsdag 31. oktober møttes prosjektrådmannen og ansatte i Statens Vegvesen til dialog om hvordan det nye fylket skal organiseres.

Blogger om nytt fylke

Etter 73 dager i prosjektrådmannsstolen lanserer Jan Sivert Jøsendal i dag en splitter ny blogg for å styrke det interne og eksterne kommunikasjonsarbeidet knyttet til byggingen av nytt fylke.

Jobber med ny organisasjonsmodell

Arbeidet med å utvikle ny organisasjons- og ledelsesmodell for Vestfold og Telemark fylkeskommune er godt i gang. Prosessen gjennomføres i høst, og ny organisasjonsmodell skal etter planen være på plass i begynnelsen av desember.

Hovedprinsipper for politisk organisering vedtatt

Valgte hovedutvalgsmodellen

Første dag på jobb for ny prosjektrådmann

I dag starter Jan Sivert Jøsendal som prosjektleder for etableringen av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Han blir fylkesrådmann i det nye storfylket fra 1. januar 2020.

Godt i gang med å bygge det nye fylket

I det siste møtet i fellesnemnda før sommeren, fikk representantene status fra arbeidet i de seks temakomiteene og et innblikk i muligheter og utfordringer for den nye regionen.

Nye oppgaver til de nye regionene: - En demokratireform

Kronikk: Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Hensikten er å flytte tjenester og oppgaver fra byråkratiet til et folkevalgt organ nærmere innbyggerne. Hvordan vil dette påvirke vår nye region?

Krevende, men mulig

Å overføre oppgaver fra Vegvesenet til fylkeskommunen

Kjøp av regionale togtjenester åpner muligheter

Et ekspertutvalg foreslår å overføre ansvaret for å kjøpe togruter internt i fylkene og togruter mellom fylker på Østlandet til de nye fylkeskommunene. Fylkespolitikerne i Vestfold ønsker forslaget velkommen.

Jan Sivert Jøsendal skal lede det nye fylket

47 år gamle Jan Sivert Jøsendal er innstilt som prosjektleder og fylkesrådmann for den nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Første møte i fellesnemda for Vestfold og Telemark fylkeskommune

21. mars møtes fellesnemnda for den nye fylkeskommunen til konstituerende møtet.

Fem vil ha toppjobb i ny fylkeskommune

Flere aktuelle søkere til stillingen som prosjektleder i den nye fylkeskommunen, senere fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ja til sammenslåing med Telemark

Fylkestinget vedtok i dag avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune.

God stemning på felles fylkesting

23. november møttes Vestfold og Telemark fylkeskommuner til felles fylkesting for å diskutere sammenslåingen av fylkene.

Krevende forhandlinger

Åpner for hovedsete i Skien

I gang med forhandlingene

Vestfold og Telemark forhandler om nytt fylke

VFK og TFK blir ett

Vestfold og Telemark blir slått sammen til én region.