Lytt til tekst
SØK MENY

Pressesenter

Gå direkte til

Her finner du pressekontakter, grafisk profil og lenker til bilder, aktuelle nyheter og rapporter.

Pressekontakter

Charlotte Neskvern Erikstad, kst. kommunikasjonssjef

charlottene@vfk.no

Tlf. 928 23 368

Christian Brekke, kommunikasjonsrådgiver

Prosjektleder for nye nettsider i Vestfold og Telemark fylkeskommune

christianb1@vfk.no

Tlf. 952 93 660

Stine Indahl, kommunikasjonsrådgiver

stine.indahl@vfk.no

Tlf. 970 92 788

Bilder

Foto er et av de viktigste virkemidlene for å skape en sterk identitet. Kvaliteten på fotografiene som benyttes er avgjørende for å skape den rette stemningen og gi et profesjonelt og helhetlig uttrykk.

Vestfold fylkeskommune følger retningslinjene som er gitt i profilhåndboken. Les mer under Logo og grafisk profil.

Opphavsrett og kreditering

Når bilder skal benyttes digitalt eller på trykk, forholder Vestfold fylkeskommune seg til gjeldende regler om opphavsrett og åndsverk. Rettighetshaver til fotografi er den som har tatt fotografiet, eller den som har fått opphavsrettighetene overdratt til seg.

Høyoppløselige bilder av politikere og administrativ ledelse ligger tilgjengelig for nedlasting i vår bildebank. Ved gjenbruk av bilder, vennligst oppgi Vestfold fylkeskommune som kilde. Dersom navnet på fotofraf er gjort kjent, vennligst krediter fotografen.
 

Bildebank

Nyhetsartikler / pressemeldinger

Pressemeldinger publiseres under nyheter på forsiden.

Nyhetsarkiv

Slik holder du deg oppdatert

Logo og grafisk profil

Profilhåndboken beskriver den visuelle identiteten til Vestfold fylkeskommune med praktiske retningslinjer for hvordan vi skal presentere oss i ulike kanaler og flater.

Hovedelementene i den visuelle identiteten er fylkeskommunens logo og øvrige grafiske designelemementer, utvalgte farger, fotomanér og typografi.

Samme skal disse elementene bidra til at Vestfold fylkeskommune fremstår tydelig og gjenkjennelig for politikere, brukere, samarbeidspartnere, medier, ansatte og innbyggerne for øvrig.

 

Elektronisk profilhåndbok

Fylkesvåpen

FylkesvåpenVestfold fylkeskommunes våpen er etter kongelig resolusjon av 30. januar 1970 en gull kongekrone satt på rød bunn.

Begrepet fylkesvåpen omfatter også enhver annen heraldisk form som det kan bli praktisk å framstille våpenet i.

Eiendomsrett og bruksrett

Fylkeskommunen eier våpenet i enhver form og har bruksretten. Bruken, formene og deres kvalitet bestemmes og kontrolleres av fylkesutvalget.

Generelle bruksregler

Hovedregelen er at våpenet bare kan brukes av fylkeskommunen og de fylkeskommunale administrasjoner og institusjoner under utøvelsen av fylkeskommunal virksomhet.

Generelt gjelder at fylkesvåpenet - bortsett fra sammenstilling med rikssymbolene - skal ha plass øverst i forhold til annet billedutstyr eller tekst på trykksaker og dokumenter og i annen anvendelse der slik sammenstilling forekommer. Som regel bør våpenet stå så fritt som mulig, og det er vikitg at våpenet blir i passende størrelse. Ved sammenstilling med rikssymbolene har disse høyere rang enn fylkesvåpenet.

Våpenet kan fritt gjengis i undervisning og belæring eller til ren dekorasjon under slike forhold at bruken ikke kan misoppfattes som representerende fylkeskommunal institusjon eller tiltak. (Jfr.kgl.res. 20/5 1927 om bruk av riksvåpen § 4).

I tvilstilfelle blir saken avgjort av fylkesutvalget.

Bruk av våpenet i forbindelse med souvernirer eller lignende må ikke finne sted uten samtykke fra fylkesutvalget.

(Reglene ble fastsatt av fylkesutvalget 25/1 1971 under sak 44/71)

Utforming av våpenet

Våpenet er tegnet av Hallvard Trætteberg. Motivet som er valgt henspiller på fylkets historie. Vestfolds krone viser til tradisjonen om at den gammelnorske kongeætten hadde sitt utspring fra Ynglingeætten i Vestfold. Kløverbladkronen har vanlig middelalderform.

Fylkesvåpenet og fylkeskommunens logo skal ikke brukes uten godkjenning.

Rapporter og planer

Rapporter og planer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?