Registrer lag

For å delta i Helt grønn skolevei må det meldes på lag. Dette gjøres her. Skolene velger selv hvilken enhet som skal være et lag (klasse/trinn), hver skole kan ha flere lag. Hvert lag må ha en "lagkaptein". Dette kan være en elev, lærer, eller den personen skolen selv velger. Når lagene er meldt på, vil man kunne legge inn resultater senere. Meld på lag i god tid før kampanjen begynner! Skjema for å registrere resultater lager du selv nederst på denne siden , husk å legge inn elevenes navn når du melder på lag. Alternativt kan du skrive ut et manuelt skjema og henge det opp eks. i klasserommet 

Det er valgfritt om du ønsker å registrere kun antall barn som deltar, eller om du også ønsker å registrere med fornavn.  

Opplysninger som innhentes i forbindelse med Helt grønn skolevei benyttes kun til kommunikasjon med påmeldte klasser. Innsamlede opplysninger samles i vår database hvor kun administratorer har tilgang. Den enkelte kontaktperson har kun tilgang til opplysninger tilknyttet sin klasse. Innsamlede opplysninger vil bli slettet innen utgangen av 2020.

Din informasjon vil kun benyttes i samsvar med dine samtykker. Du kan endre og slette din informasjon ved å ta kontakt med administrator i din kommune

Ved å dele kontaktinfo samtykker du i vår personvernerklæring