Lytt til tekst
SØK MENY

Vil ha nytt storfengsel

Utenfor Sem fengsel. Fra venstre: Fylkesordfører Rune Hogsnes, statssekretær Anette C. Elseth og fylkespolitiker Bjørn-Kristian Svendsrud
Et nytt storfengsel skal bygges på Østlandet. Vestfold er aktiv med i dragkampen om å sikre seg mer kapasitet i kriminalomsorgen og nye arbeidsplasser.

 

Statssekretær Anette Carnarius Elseth reiser rundt til institusjoner i forbindelse med lokalisering av nytt storfengsel på Østlandet. Tirsdag 13. juni møtte hun fylkesordfører Rune Hogsnes og fylkespolitiker Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP) utenfor Sem fengsel i Tønsberg.

– Jeg har behov for å få inntrykk og innspill fra avdelingene i kriminalomsorgen, og for å høre hvor skoen trykker. Vi trenger mer soningskapasitet og har behov for flere lukkede plasser. Nå er jeg ute for å se hvilke slags muligheter som finnes, sier Elseth.

Behov for 900 plasser

Det nye storfengselet kan bety mange arbeidsplasser i fylket.

– Nå vet vi ikke om det blir ett eller flere fengsel, men det er behov for 500 nye plasser. I tillegg er det behov for vedlikehold av 400 plasser. Totalen blir 900 som det må gjøres noe med. Vi vil både bygge nye fengsel og utvide eksisterende, men også legge ned plasser, sier hun. 

Det blir avgjort til høsten hvor det nye storfengselet skal ligge. De fleste fylkene på Østlandet er med i kampen. Bjørn-Kristian Svendsrud og Rune Hogsnes er tydelige på hvor det nye storfengselet bør plasseres, og de har et ess i ermet.

– Den beste lokaliseringen av nytt storfengsel er i Vestfold. Her har vi to byggeklare tomter, på Borgeskogen og Grelland. Her kan det bygges raskt. Tomtene ligger i umiddelbar nærhet til E18, noe som er strategisk viktig for effektivitet og fangetransport. Vi mener vi har de mest attraktive tomtene på Østlandet, sier Hogsnes.

Dragkamp om arbeidsplasser

Nytt storfengsel kan bety at arbeidsplasser går tapt ved at mindre fengsler kan bli lagt ned. Disse er det flere av i Vestfold, blant andre Sem fengsel. Fylkesordføreren jobber derfor for å beholde arbeidsplasser og samtidig sikre nye.

– Flere ansatte i kriminalomsorgen har også stor effekt på næringslivet. Det kan være snakk om like mange nye arbeidsplasser der. Dette er veldig viktig for oss, sier Hogsnes. 

Kan havne i Vestfold

Statssekretæren bekrefter at Vestfold er godt posisjonert som vertsfylke for nytt storfengsel.

– Jeg har fått et godt innsalg fra Vestfold fylkeskommune, og tar med innspillene videre. Det blir en helhetsvurdering, sier Elseth.

 

Emneord: Utdanning Næring