Lytt til tekst
SØK MENY

Ny skipsgrav fra vikingtiden funnet i Vestfold

På en slette blant de store gravhaugene i Borreparken er det funnet en skipsgrav, sannsynligvis fra vikingtiden. Funnet er gjort med georadar og bildene viser en tydelig båtform.

 

– Funnet av vikingskipet i Vestfold er en historisk nyhet som vil vekke oppsikt i hele verden. Det ligger i et område som allerede har en rik historie fra vikingtiden. Fylkeskommunen har gjort et viktig og omfattende arbeid her for å ta vare på denne historiske arven av nasjonal og internasjonal verdi, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det er registrert sju skipshauger i Europa datert til vikingtiden (AD 800-1050), og tre av disse ligger i Vestfold. Med funn av skipsgrav på Jellestad i 2018 og nå trolig nok et skip fra Borre, øker antallet på den svært celebre lista til ni. 

– Det er ikke hver dag vi finner et nytt vikingskip, så dette er virkelig spennende. Men for oss vestfoldinger er det ingen overraskelse. Det skjuler seg mange skatter fra vikingtiden under torva i fylket vårt, sier fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold.  

Georadar gir vikingfunn

Vikingsatsingen i Vestfold har pågått lenge, og det er bevilget flere millioner kroner til undersøkelser, forvaltning og formidling. På Borre har det vært en utstrakt bruk av georadar og funnene har vært spektakulære. Det har tidligere blitt funnet minst fire hallbygninger, og nå et skip. LBI ArchPro og NIKU er samarbeidspartnere i det snart ti år lange partnerskapet.

– Bildene viser en båtform, og vi kan se svake spor av en sirkulær fordypning rundt båten. Kanskje indikerer dette at det har blitt fjernet en haug på stedet? Hvor mye som er bevart under torva er foreløpig ikke mulig å svare på. Vi skal nå undersøke funnet med flere inngrepsfrie metoder og gjenta bruk av georadar, sier Terje Gansum, seksjonssjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune. 

Vikingfylket Vestfold

Båten/skipet er trolig deformert etter mer enn tusen år i bakken og vi må anta at den har blitt presset ut av fasong, og den er ikke helt spiss verken foran eller bak. 

– Vi ønsker et godt samarbeid med Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum. Det er de som avgjør om det skal foretas fysiske inngrep i bakken, sier Gansum.

Definisjonen på et vikingskip er at farkosten er femten meter eller lengre, og farkoster under femten meter blir definert som båt. Når det gjelder funnet på Borre, er ikke dataene fra undersøkelsene knivskarpe, så det er vanskelig å bestemme ned på desimeteren hvor lang denne farkosten har vært. 

 

 

Les mer om vikingtiden i Vestfold: https://www.vfk.no/meny/tjenester-og-fagomrader/kulturarv/vart-ansvar/vikingtid-i-vestfold/

 

Emneord: Kulturarv