Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfolds første skoledebatt

Her er ungdomspartiene Rødt, SU, AP, SP, MDG, V, KrF, H og FrP representert. Foto: VFK
Nå er det tid for de store skoledebattene. Vestfolds første skoledebatt ble holdt på Sande videregående skole.

De videregående skolene i Vestfold kjører i gang hver sin skoledebatt hvor partier fra Vestfold og Telemark stiller. De fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold vil gjennomføre selve skolevalget 3. eller 4. september.

Klimapolitikk i debatt

En skoledebatt er et arrangement der representanter for de politiske partiene som stiller liste i Vestfold og Telemark, presenterer sin politikk for elevene ved de videregående skolene og får fram hva som er likheter og forskjeller mellom partiene.

– En skoledebatt gjennomføres stort sett på samme måte ved at politikerne har hvert sitt åpningsinnlegg, deretter svarer de på spørsmål fra elever der det gis anledning til replikkvekslinger, og den avrundes ved at politikerne har en sluttappell. Debatten ledes av én fra skolen, og det er blitt vanlig at elevene på forhånd bestemmer hvilke temaer debatten skal handle om. Etter selve debatten er det valgtorg, der elevene kan oppsøke partienes stands, sier Hans Kristian Voje er ass. utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune.

Spesielt klimadebatten virket til å være godt forberedt fra de unge politikerne.

– Det er unge samfunnsengasjerte ungdomspolitikere som er ivrige for politiske saker og egne politiske ståsteder. Samtidig er det en felles forståelse for at vi vil ha et godt og respektabelt politisk klima som bidrar til kunnskap om de politiske sakene som klimadebatten i dag, sier Voje.

Dette er førstegangsvelgere

Tonje Hareide, rådgiver i utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune har vært med skoledebattene så langt, og sier hun er imponert over forberedelsene som er gjort av de unge politikerne.

– Mange er gode på å få frem og begrunne egne politiske standpunkter. I tillegg er det mange engasjerte skolelever som får mulighet til å møte ungdomspolitikerne på valgtorg som etterfølger debattene, sier Hareide.

Debatten er for å øke kunnskapen om ulike partiers standpunkt slik at eleven har mulighet for å ta kunnskapsbaserte valg. Valget er også en viktig del av demokratiopplæringen i skolen.

– Vestfold fylkeskommune som skoleeier ønsker skoledebatter fordi de bidrar til større politisk engasjement blant elevene og større valgdeltagelse, og bidrar dermed til å styrke demokratiet. Resultatene fra skolevalgene får stor oppmerksomhet, og de pleier å gi en klar indikasjon på hva som blir resultatet i kommune- og fylkestingsvalget. Skoledebatter bidrar også til at elevene bli bedre kjent med vårt politiske system og våre politiske partier, som er en viktig del av samfunnsfaget, sier Voje.

Samlet resultat for Vestfold vil foreligge på kvelden 4. eller om morgenen 5. september.

Her er en oversikt over skoledebattene:

Dag

Skole

Tidspunkt

Torsdag 22. august

Sande vgs

 

Holmestrand vgs

Kl. 09.00-11.00

 

Kl. 12.30 – 14.30

Fredag 23.

august

Melsom/SMI

 

Gjennestad vgs

Skagerak vgs

Kl. 09.00-11.00

 

Kl. 12.00 - 14.00

Kl. 12.00 - 14.00

Mandag 26. august

Greveskogen vgs

1.runde

2.runde

 

Kl. 09.00 - 11.00

Kl. 12.00 - 14.00

Tirsdag 27. august

 

Sandefjord vgs

1.runde

2.runde

 

Kl. 09.00-11.00

Kl. 12.00-14.00

Onsdag 28. august

Nøtterøy vgs

1.runde

2.runde

 

Kl. 09.00 – 11.00

Kl. 12.00 – 14.00

Torsdag 29. august

 

Re vgs

 

Wang Toppidrett

Kl. 09.00 – 11.00

 

Kl. 12:00 – 14.00

Fredag 30.

august

Horten vgs

1.runde

2.runde

 

Kl. 09.00 – 11.00

Kl. 12.00 – 14.00

Mandag 2. september

 

Thor Heyerdahl vgs

1.runde

2.runde

 

Kl. 09.00 – 11.00

Kl. 12.00 – 14.00

Tirsdag 3. september

 

Steinerskolen vgs

 

Færder vgs

Kl. 09.00 – 11.00

 

Kl. 12:00 – 14.00