Lytt til tekst
SØK MENY

Fant Vestfolds første gullblikk

Gullblikk er tynne, små gullplater der motivet er opphøyd og fremhevet. Gullblikk er knyttet opp mot norrøn mytologi og var viktige for å legitimere høvdinger og kongers makt.
Det sjeldne funnet av et gullblikk på Hovland i Larvik førte arkeologene til et nytt funn, en stor bygning med kraftige stolpehull. Til sammen gir de to oppsiktsvekkende funnene ny kunnskap om samfunnselitens boplasser under vikingtiden.

Gullblikk er funn som får stor oppmerksomhet av arkeologer internasjonalt. Gullblikk, som også blir omtalt som gullgubbe, er tynne, små gullplater der motivet er opphøyd og fremhevet. Gullblikk er knyttet opp mot norrøn mytologi og var viktige for å legitimere høvdinger og kongers makt.

Første funnet i Vestfold

Til tross for Vestfolds rike vikinghistorie, er det så langt ikke funnet gullblikk i vårt distrikt. I Norge finnes det åtte kjente funnsteder, og disse stedene domineres av høystatusmiljøer. Gullblikket er funnet i prominente bygg og har gjerne stedsnavn knyttet til den norrøne religionen.

Dette er også tilfellet for det første funnet i Vestfold. Funnene lar oss kikke inn i norrøn mytologi og er en historie om et høvdingsete på Hovland, i nærheten av Kaupang, handelsplassen på Gokstad og funnstedet for Klåstadskipet.

- Det er kombinasjonen av et gullblikk og en stor bygning funnet sammen og på en plass med norrøne stedsnavn, som gjør dette både oppsiktsvekkende og spennende. Dette kaster rundt på det vi visste fra før om vikinghistorien til den søndre delen av Vestfold, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Gullblikket ble funnet på jordene ved Hovland gård da Sverre Næsheim gikk med metalldetektor. Gullblikket har et parmotiv og er stort sammenlignet med andre funn, selv om den kun måler 1,2 cm x 1,6 cm. Næsheim fant også en sølvring med knute og et hengesmykke i sølv utformet som en torshammer.

Georadar avdekker stor bygning

Gullblikk er kun funnet i Norge, Sverige og Danmark. En foreløpig opptelling viser at er funnet omkring 77 gullblikk på åtte steder i Norge, og Hovland blir det niende funnstedet.

Bare dager etter funnene på Hovland, avdekket arkeologene i Vestfold fylkeskommune en stor bygning på samme sted, 36 meter lang og med kraftige stolpehull.

Bygningslevningene dukket opp etter en skanning av jordet ved bruk av en georader. Den motoriserte georadaren var på feltarbeid i Vestfold, som en del av samarbeidet med Ludwig Boltzmann Institut ArchPro. Riksantikvaren gikk inn og støttet bruk av georadar etter at funn av gullblikket ble gjort.

- Funnet med georadar er et direkte resultat av vår satsning på vikingtid i Vestfold. Dette handler om mer enn å formidle vikingtiden. Det handler om å drive den faglige utviklingen. Vi er med på å utvikle nye metoder, og bruk av georadar gir spennende resultater og ny kunnskap. Fylkespolitikere har turt å satse på utvikling, og nå står vi her med nye historier å fortelle om vikinghistorien vår, sier Hogsnes.

Bygningen som er funnet på Hovland synes å ha rette vegger, og ikke buede som på Borre. Den er litt større enn Gildehallen som er bygd på Borre. Det er spor etter flere bygninger på samme sted, men det er for tidlig å sin noe sikkert ettersom datagrunnlaget ikke er ferdig tolket.

Metallsøk gir mange funn

Bruk av metallsøker er en viktig metode, men det er avgjørende at de som bruker dem, kjenner reglene. Grunneiere har også rettigheter når det blir gjort funn.

Bilde av personer

 

Se informasjon til metallsøkere og grunneiere