Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold involverer innbyggerne

Dialog: Vestfold fylkeskommune inviterte til frokostmøte og dialog. Foto: VFK
Vestfold fylkeskommune inviterte til frokostmøte og dialog om strategier som er knyttet til å sikre at nærmiljøet kan være en ressurs for folks trivsel og helse.

De inviterte var fagfolk, organisasjoner og foreninger som er involvert i de regionale planprosessene for Regional planlegging bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional plan folkehelse (RPFH) og folkevalgte, samt Ungdommens stemme. Strategiene er lagt fram i folkehelseplanen og RPBA og viser til hva fylkeskommunen gjør i forhold til friluftsliv.

 

Friluftsliv i nærområdet 

Om det er lenger enn 1 kilometer å gå til fots eller sykle, tyr folk til bil. Det viser betydningen av nærhet og tilgang til tur og rekreasjonsområder. Det er viktig med kartlegging og verdisetting av friluftsområder i hele Vestfold. Avstand fra bolig til tur- og rekreasjonsområder har stor betydning for aktivitetsnivået. Attraktive nærområder må finnes innenfor en avstand på 50–1000 meter fra der folk bor.

Elin Anne Gunleiksrud jobber i folkehelseseksjonen i Vestfold fylkeskommune, 

– Innenfor folkehelse er vi spesielt opptatt av sosial bærekraft. Det handler om å skape steder som er robuste for folk som vokser opp der. Steder som skaper tilhørighet for dem som bor der. Og sosial tilhørighet mellom de som bor der som påvirker omgivelsene, sier Gunleiksrud.

 

Involvere innbyggerne 

Fylkeskommunen har den rollen ved å lage regionale planer for fylket, og har kommunene med som samarbeidspartnere. Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes sier at det er viktig å involvere alle innbyggere.

– Når det gjelder involvering av innbyggere så ble det nevnt at ungdommer allerede har snakket om ny teknologi, ny app, som gir informasjon som er tilgjengelig for alle. En utfordring kan være å få tak i de vi virkelig ønsker. Dermed ble en app nevnt som en idé for å få tak i de innbyggerne. Noe som aktivt sender ut informasjon, ikke bare samler inn, forteller Hogsnes.

Det finnes flere eksempler på prosjekter innen folkehelse som blir samarbeidet om, og som viser seg blir bedre gjennomført. Gunleiksrud legger fram at det er viktig å involvere innbyggerne på tvers av nivåer og faktorer.

– Nærmiljøet er en viktig ressurs for folks helse og trivsel, og nettopp derfor må vi involvere innbyggerne i å definere kvaliteter fylkeskommunen og kommunene bør ivareta og legge til rette for der folk bor, sier Gunleiksrud.