Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold med på laget

Vestfold er valgt ut av Helsedirektoratet til å delta i et program som skal utvikle tiltak for å øke trivsel og psykisk helse blant barn og ungdom.

Den gode nyheten ble sluppet under tirsdagens folkehelsenettverksmøte, hvor resultatene fra Ungdataundersøkelsen 2017 ble fremlagt.

Det er folkehelseseksjonen i Vestfold fylkeskommune som har søkt om å bli en del av ordningen, som er en nasjonal 10-årig satsing der fylkeskommunen, kommunene og kompetansemiljø innen utvikling og forskning skal jobbe sammen.  

Psykisk helse på dagsorden

Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen er glad for at Vestfold nå er med på laget. Han leder det nyetablerte Samarbeidsrådet for folkehelse, som samler aktørene som skal gjennomføre programmet i Vestfold.

– Dette er et program som både vil gi friske midler til tiltak og bygge kapasitet i kommunene til å drive folkehelsearbeid og sette psykisk helse i et folkehelseperspektiv på dagsorden, sier han. Vi ser at dette er nødvendig, ikke minst når vi nå ser resultater fra Ungdataundersøkelsen som viser at en økende andel unge har psykiske plager.  

Midler til kommunene

Kulturdirektør Arild Moen påpeker at statusen som programfylke gir mulighet til å jobbe systematisk og langsiktig med å styrke oppvekstmiljøer og lokalmiljø.

– Vi vet mye om hva som gir god helse, og vi må legge til rette for at det jobbes med å bygge helsefremmende miljøer som styrker relasjoner og selvfølelse. Kommuneledelse og folkehelsemiljøet i Vestfold er allerede involvert i arbeidet. I løpet av neste uke vil Helsedirektoratet kunngjøre hvor stor sum Vestfold vil bli tildelt. Søknaden for Vestfold lød på 48 millioner kroner, fordelt over fem år. Midlene går i sin helhet til kommunene. Kommunene som vil delta i programmet må søke Vestfold fylkeskommune, og vi vil ha en god dialog med kommunene om dette, sier Moen.

Han berømmer folkehelseseksjonen i fylkeskommunen for initiativet, og godt arbeid med søknaden.

Sterk konkurranse

Helsedirektoratet opplyser at det har vært en sterk konkurranse mellom fylkene som har søkt om å bli valgt ut som programfylke.

– Vi har mottatt 13 søknader og det er søkt om ca. 110 millioner kroner i 2017. Det er 42,1 millioner kroner til fordeling. Det har derfor vært en sterk konkurranse om å bli valgt ut som programfylke. Søknadene er vurdert opp imot de kriterier som var satt regelverket for tilskuddsordningen – og vi har innstilt de søknadene vi har vurdert som sterkest på disse områdene og har vist at de er kommet godt i gang med samarbeid med kommuner og forsknings- og kompetansemiljøer, sier seniorrådgiver Sturle Nes i avdeling Barne- og ungdomshelse i direktoratet.

De andre fylkene som er valgt ut som programfylker er Agder, Oslo, Østfold og Oppland.

 

Informasjon om søknadsordningen

Emneord: Folkehelse