Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold kollektivtrafikk AS videreføres ikke i det nye fylket

Fellesnemnda stemmer over organiseringen av kollektivtransporten i det nye fylket.
Fellesnemnda i Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtok i sitt møte denne uka at kollektivtrafikken i det nye fylket skal organiseres som en egen enhet i fylkeskommunen.

Det er i dag ulik organisering i Vestfold og Telemark, hvor Vestfold kollektivtrafikk AS har ansvaret for kollektivtrafikk i Vestfold, mens Telemark fylkeskommune har organisert kollektivtrafikken internt i egen organisasjon.

Prosjektleder hadde innstilt på at Vestfold kollektivtrafikk AS skulle styrkes og organisere kollektivtrafikken i det nye fylket. Det er det samme som flertallet i komiteen som har sett på organisering av kollektivtrafikken hadde foreslått.

Det var likevel et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og KrF om å organisere kollektivtrafikken som egen enhet i fylkeskommune, som ble vedtatt med 19 mot 15 stemmer.

Under debatten kom det også forslag fra Edvard Mæland (H) om at saken burde utsettes slik at den kunne behandles av fylkestinget i det nye fylket. Han mente at det burde være konsensus i en så viktig sak og at det var uheldig at fellesnemnda gjør et vedtak som blir overlevert et nytt fylkesting hvor det stilles spørsmål om vedtaket. Dette forslaget falt med 19 mot 15 stemmer.

Les mer om møtet i fellesnemnd og se møtet i opptak.

Alle sakspapirene til møtet finner du her.

Emneord: Samferdsel