Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold har fått to nye regionale planer

Fylkestinget voterer over innstillingen til regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
Nå har Vestfold fått en oppdatert regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og en helt ny regional transportplan. Begge planene ble vedtatt av fylkestinget i dag.

RPBA er Vestfolds felles politikk for hvordan vi skal bruke arealene i fylket fram mot 2040. Den første planen ble vedtatt i 2013, og de siste årene har kommuner, næringsliv og andre samarbeidspartnere deltatt i arbeidet med å revidere planen. I dag vedtok fylkestinget en ny RPBA.

- Vern av matjorda i Vestfold, forutsigbarhet for næringslivet og attraktive byer og tettsteder er sentrale nøkkelord i den nye RPBA-en. Denne regionale planen er et viktig verktøy for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold. Den veier ulike interesser opp mot hverandre og skal bidra til å finne løsninger som er til det beste for hele Vestfold-samfunnet, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Vil du lese mer om regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)?

Nå har Vestfold en regional transportplan

Regional transportplan (RTP) er en felles plan for utvikling av mobiliteten og transportsystemet i fylket fram til 2040. Sammen med RPBA skal den regionale transportplanen ivareta statens krav til en samordnet areal- og transportplanlegging.

- Vi trenger å utvikle et transportsystem som bygger opp om et attraktivt og bærekraftig Vestfold. Regional transportplan er et viktig verktøy for å få til dette, og den legger et godt grunnlag for samarbeid mellom aktørene innenfor transportsektoren i den videre utviklingen av transportsystemet i fylket, sier Hogsnes.

Les mer om fylkestingets behandling av regional transportplan under sak 59/19 og knappen «dokumenter»

Hva er en regional plan?

Regionale planer beskriver prioriteringer og valg for utvikling i regionen. Planene har et langsiktig perspektiv, og hver plan har mål, strategier og tiltak. Regionale planer skal fungere som nyttige styringsverktøy for kommuner, fylkeskommunen, statlige etater og ulike interessegrupper.

Regional plan kan gjelde for hele fylket, for deler av fylket, eller den kan ta opp mer avgrensete tema for hele eller deler av fylket.