Lytt til tekst
SØK MENY

Møt Vestfolds minoritetsrådgiver

Dette er Vestfolds minoritetsrådgiver, Linn Eskedal.
Krysskulturell ungdom i Vestfold har nå en minoritetsrådgiver å gå til. Rådgiveren skal jobbe med ungdom i hele fylket, og er lokalisert på Færder videregående skole.

Krysskulturell ungdom lever sammen med og påvirkes av to eller flere kulturer i oppveksten. Minoritetsrådgiveren er ansatt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og det er inngått en samarbeidsavtale med Vestfold Fylkeskommune.

Tilgjengelig for minoritetsungdommer

Frode G. Hestnes (FrP) er leder av hovedutvalget for utdanning og er glad for at fylket nå har en minoritetsrådgiver for de videregående skolene.

– Vi ønsker å inkludere og å bistå alle elever i fylket. Det har lenge vært et ønske om å ansette en minoritetsrådgiver i fylket, som vi nå har fått. Rådgiveren skal være tilgjengelig for minoritetsungdommer i Vestfold som jeg vet Vestfold-samfunnet har behov for, sier Hestnes.

Minoritetsrådgiveren heter Linn Eskedal, og startet i jobben 11. februar. Hun skal være lokalisert på Færder videregående skole, men jobber mot alle videregående skoler i Vestfold.

– Vi vet at minoritetsungdommer ofte opplever seg alene med problemstillinger, og min jobb blir å hjelpe dem i hverdagen, til å ta ansvar og bestemme over sitt eget liv. Samtidig vet vi også at en del av de samme utfordringer finner vi blant ungdom som vokser opp i andre strenge lukkede miljøer- dette gjelder ikke bare blant innvandrere, sier Eskedal.

–  Jeg vil bistå elever, lærere og ansatte

Ansettelsen er et tiltak gjort ut ifra handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

I stillingen som rådgiver skal Eskedal jobbe for at barn og unge skal ha retten til å bestemme over eget liv.

– Dette gjelder ting som valg av venner, kjæreste, ektefelle, yrke, klær, religion, fritid, seksuell legning, bestemme over egen kropp og at jenter og gutter skal ha like muligheter, sier Eskedal.

Eskedal har en lang liste med arbeidsoppgaver og flere mål som skal nås i fylket. Noen av arbeidsoppgavene og målene er i et samarbeid med Telemark.

– Jeg vil bistå elever, lærere og øvrige ansatte i alle de videregående skolene i Vestfold ved spørsmål, og skal i tillegg jobbe med kompetansehevning innenfor dette fagområdet. Det er også et mål å bidra til godt samarbeid i det offentlige hjelpeapparatet og med frivillige organisasjoner, sier minoritetsrådgiveren.

Kontakt minoritetsrådgiveren

Ta kontakt på telefon: 402 17 266 eller sende en e-post: linne@vfk.no / lesk@imdi.no

Mer informasjon her.