Lytt til tekst
SØK MENY

Nytt fylkeselevråd

Vestfold fylkeselevråd: Foran fra venstre: Fredrik Nielsen (Greveskogen – styremedlem), Marcus Isachsen (nestleder), Elisa Piombino (sekretær), Sophie Zephora Zahl (leder), George Gibson (Representant for de private skolene)Bak fra vestre: Camilla Brekke (Horten-styremedlem), Benjamin Geelmuyden (Thor Heyerdahl - styremedlem) og Henriette Melbø (Sandefjord – informasjonsansvarlig) Foto: VFK
Nå er det nye Vestfold fylkeselevråd satt for året 2018/2019.

Representanter fra hver skole

Fylkeselevrådet er sammensatt av elevrepresentanter fra alle de videregående skolene i Vestfold og er representert ut fra antall elever. Det er totalt 27 representanter pluss observatører.

Anneline Thommesen fra Vestfold fylkeskommune jobber med fylkeselevrådet og var til stede under årets første møte.

– Det å satse på elevmedvirkningen er veldig viktig. Elevene er ekspertene på det å være elever og de er da nøkkelen til vellykkede tiltak og justeringer i både opplæringen og arbeidet med læringsmiljø. Og ikke minst er det veldig viktig i forhold til elevenes motivasjon. Det å kunne påvirke sin egen opplæring har mye å si for motivasjonen. På dette området er det et godt forbedringspotensiale og derfor veldig viktig å ta tak i. Og jo mer synlig arbeidet er jo mer kan det få andre elever til å engasjere seg, sier Thommesen. 

En lang arbeidsliste

På plakaten for året er grønt miljø, livsmestring og ung psykisk og fysisk helse  noen av de viktigste punktene som er listet opp og som styret skal jobbe med.

– Ungdommene er også veldig opptatt av miljø, og det er flott at de er opptatt av både kollektivtilbudet, plast og Miljøfyrtårnsordningen. Dette er jo i samsvar med fylkeskommunens tiltak også. Vi har nettopp gjennomført Mobilitetsuken med fokus på miljøvennlig transport og det er nettopp vedtatt at fylkeskommunen skal bli «plastfri» og Miljøfyrtårn, sier Thommesen. 

Styret skal bearbeide arbeidslisten og fremme forslag til temaer og komiteer på neste plenumsmøte 18. oktober.

 

 

Emneord: Utdanning