Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold er nå trafikksikker fylkeskommune

Fra venstre: regionaldirektør Sverre Høifødt, fylkesrådmann Øyvind Sørensen, rådgiver Henriette Auensen, kulturdirektør Tor Skytøen og kommende direktør for samferdsel, miljø og mobilitet Gunnar Berg Treidene. Foto: VFK
Vestfold er den andre fylkeskommunen i Norge som blir godkjent som trafikksikker fylkeskommune. Oppland var den første fylkeskommunen som ble godkjent som Trafikksikker fylkeskommune.

Varafylkesordfører Kåre Pettersen (V) foreslo i 2015 at Vestfold fylkeskommune må bli en trafikksikker fylkeskommune. Trygg Trafikk har utviklet kriteriene og i juni 2018 har fylkeskommunen jobbet med for å bli godkjent. 

–Jeg er svært fornøyd med at vi har klart å bli landets andre trafikksikre fylkeskommune. Dette har vært et viktig arbeid vi har satt høyt de siste årene. Vi har jobbet godt og systematisk for å fylle alle krav som er stilt for å bli en trafikksikker fylkeskommune. Til syvende og sist er det måten vi handler på i trafikken som spiller en viktig rolle, sier Pettersen.

Godkjent som nummer to i Norge

Vestfold fylkeskommune ble godkjent som trafikksikker fylkeskommune av Trygg Trafikk sin sertifiseringsordning.

– Det er et kvalitetsstempel for godt målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Det handler om å sette trafikksikkerhetsarbeidet i system, sier Mette Magnussen fra Trygg Trafikk.

Fylkeskommunenes roller og oppgaver innebærer at de direkte eller indirekte har mange muligheter til å bedre trafikksikkerheten.

– Vestfold fylkeskommune har nå oppfylt alle kriterier og krav som stilles for å bli en trafikksikker fylkeskommune. Men den største jobben gjenstår og det er å gjøre regelverket kjent for elever og ansatte og gjøre det kjent at fylkeskommunen har forpliktet seg til kriteriene, sier Magnussen.

I Vestfold er Stokke, Sande, Lardal, Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg og Re godkjent som trafikksikre kommuner.

Alle Vestfoldelever har nå skoletransport

Fylkeskommunen har nå jobbet med alle kriteriene for å få trafikksikkerheten i forhold til ansatte og elever.

– Trafikksikkerhet i fylkeskommunen betyr ikke at det ikke at det kan skje ulykker, men fylkeskommunen har gjort det de kan for å bevisstgjøre egne ansatte. For eksempel om å rygge bilen inn på en parkeringsplass framfor å kjøre rett inn, sier Magnussen.

Et av kriteriene er at fylkeskommune har krav til trafikksikkerhet ved bestilling av kollektivtransport og skoletransport.

– Flere av kriteriene jobbet vi med allerede fra før av, men de var ikke nedsatt eller strukturert slik det er gjort nå. Et av tiltakene vi har jobbet med er at fylkeskommunen har utarbeidet felles retningslinjer for transport og turer i skolens regi for alle videregående skoler i Vestfold, sier Pettersen. Flere av de videregående skolene i Vestfold hadde ordning for skoletransport, men ikke alle. Nå er det et bedre system på dette, avslutter han.

Emneord: Samferdsel