Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold blir frifylke for forfulgte forfattere

Gå direkte til

I dag signerte Vestfold fylkeskommune en avtale som gjør Vestfold til Norges første frifylke for forfulgte forfattere. Horten og Larvik blir Vestfolds første fribyer.

 

Vestfold blir den femte regionen på verdensbasis som velger å gå inn i arbeidet for forfulgte forfattere med et regionalt perspektiv. I tillegg til Vestfold, er det friregioner i Västra Götaland, Skåne og Dalarna i Sverige og Toscana i Italia.

Vestfold fylkeskommune signerer frifylkeavtalen med organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, og knytter i første omgang til seg samarbeidskommunene Horten og Larvik.

- Som regional utviklingsaktør på litteraturområdet er det fylkeskommunens oppgave å legge til rette for en litterær frihavn for forfattere som av ulike grunner står i fare for fengsling eller likvidering i sitt hjemland. Vi er stolte over å bli et frifylke og tar med dette et klart standpunkt imot angrep på ytrings- og trykkefriheten, sier kulturdirektør Arild Moen i Vestfold fylkeskommune.

Det er politisk vedtatt i «Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018» at fylkeskommunen skal styrke ytringsfriheten ved å etablere Vestfold som Norges første frifylke.

Samarbeid for å styrke ytringsfriheten

Vestfold fylkeskommune samarbeider med kommunene Larvik og Horten om ordningen, med bibliotekene og NAV som primære kontaktpunkter for de forfulgte forfatterne.

- Vi starter umiddelbart på samarbeidet med Larvik og Horten. Gjennom å spille på hverandres styrker, skal vi bli et godt frifylke for forfulgte forfattere. Målsetningen er at hver av kommunene blir hjemkommune for hver sin anerkjente forfatter i løpet av året, sier Moen.

Vestfold fylkeskommune har invitert alle kommunene i Vestfold til å være vertskommuner for en forfatter fra 2018 til 2020. Så langt har Larvik og Horten blitt en del av ordningen, og målet er å samle alle kommunene i Vestfold under en felles frifylkeparaply.

Fylkeskommunens koordinerer ordningen og er en aktiv faglig støttespiller på litteraturfeltet, i tillegg til å bistå forfatterne med å få fotfeste i forfatter- og forlagsmiljøet i Vestfold. Gjennom NAVs ordninger for flyktninger, sørger kommunene for bolig og nødvendig livsopphold. Folkebibliotekene blir en viktig arena for forfatterne, som vil få tilbud om en arbeidsplass i bibliotek- eller kulturadministrasjonen i vertskommunen.

Fribyordningen gir også inspirasjon til lokalt kulturliv, lokal litteratur og internasjonalt arbeid.

Mer om fribyordningen

Det finnes i dag 65 fribyer, inkludert regionene, over hele verden, som omfatter omkring 200 forfattere og kunstnere. Blant de norske fribyene finner vi Skien, Bø, Bergen, Lillehammer, Molde og Oslo.

Fribyene forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter med eventuelt familie i to år. De fleste av verdens fribyer, og samtlige av de norske, er tilknyttet den internasjonale organisasjonen International Cities of Refuge Network (ICORN).

Det er ICORN som kvalitetssikrer hele løpet frem mot bosetting i Norge, både juridisk og humanitært. Fribyforfattere kommer til Norge på FNs flyktingkvote gjennom ICORNs rekrutteringsarbeid.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?