Lytt til tekst
SØK MENY

Velkommen til første skoledag!

I dag er det skolestart på de videregående skolene i Vestfold, og fylkeskommunen ønsker alle våre elever velkommen til et nytt skoleår.

- Vi gleder oss til oppstart av et nytt skoleår og ønsker alle nye og gamle elever velkommen! Å bygge gode relasjoner til både medelever, lærere og andre ansatte er en viktig del av skolestarten. Da handler det om å legge til rette for at hver enkelt elev skal finne sin plass, oppleve trygghet og mestre skolehverdagen på en god måte, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

Vestfold fylkeskommune har 10 videregående skoler, i tillegg til en skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI), fagskole, folkehøyskole (Skiringssal) og voksenopplæringstilbud. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Rundt 9000 elever og 1700 lærlinger og lærekandidater omfattes av utdanningstilbudet.

-  Vi jobber sammen om Vestfold fylkeskommunes visjon – Sammen om Vestfolds framtid. Vi bidrar til å bygge det framtidige Vestfoldsamfunnet gjennom å legge til rette for god og relevant opplæring som bidrar til elevene og lærlingenes personlig og faglig utvikling. Fullført og bestått med best mulig resultat for hver enkelt ungdom er vårt mål, utdyper utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

De videregående skolene har publisert informasjon om oppmøtested og klokkeslett på sine hjemmesider. Under finner du mer informasjon om den enkelte skole.

Færder videregående skole

Holmestrand videregående skole

Melsom videregående skole

Re videregående skole

Sandefjord videregående skole

Greveskogen videregående skole

Horten videregående skole

Nøtterøy videregående skole

Sande videregående skole

Thor Heyerdahl videregående skole

Fagskolen

Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen)

Skiringssal folkehøyskole

Kompetansebyggeren

Emneord: Utdanning