Lytt til tekst
SØK MENY

Bidratt til 100 arbeidsplasser i fylket

Lise Aasrum (20), Jonatan Barstad (18) og Karoline K. Kristoffersen (18) er lærlinger hos Orage, som er én av bedriftene som har fått veiledning via Vekstetablerere. Foto: VFK
«Vekstetablerere» i Vestfold fylkeskommune har bidratt til 100 arbeidsplasser og flere gründervirksomheter i fylket de siste to årene.

– Arbeidet med Vekstetablerere er et unikt prosjekt som Vestfold er pilotfylke på. Takket være prosjektet er det etablert flere nye arbeidsplasser i fylket, og gjort fylket enda mer attraktivt for bedriftsetablering og befolkningsvekst. Det er ingen ting som utjevner forskjellene mer i vårt samfunn enn at folk har en jobb, og disse arbeidsplassene må skapes, de vedtas ikke, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Vestfold fylkeskommune er prosjekteier og vært initiativtaker til prosjektet Vekstetablerere. Denne måten å arbeide på er helt ny for fylkeskommunen.

Enestående tilbud til gründeretablering

Vekstetablerere skal bidra til at det etableres og skapes flere vekstbedrifter i Vestfold. Det har blitt målt i form av nye arbeidsplasser. Tilbudet har vært gratis og det har vært populært blant nye og etablerte bedrifter som ønsker hjelp.

Prosjektleder av Vekstetablerere, Harald Østerberg, har de siste to årene hjulpet over 150 vekst- og oppstartsbedrifter i Vestfold, som er godt over fylkespolitikernes mål.

– Bedriftene vi hjelper har et vekstpotensial og hører hjemme i fylket. I tillegg må de ha vekstambisjoner, forståelig forretningsmodell og en faktor som gir dem konkurransekraft. Orage er en av bedriftene som har fått et utvidet tilbud, hvor vi har bistått med strategiutvikling, rådgivning i i forhold til kapitaltilførsel samt løpende bedriftsrådgivning, sier Østerberg.

Orage doblet ansatte

Det moderne forlaget hadde for to år siden syv ansatte. Nå har bedriften doblet ansatte, i tillegg til at de har tre lærlinger.

Daglig leder av forlaget Orage, Øyvind Therkelsen, kom over fylkeskommunen sitt tilbud og kontaktet Østerberg og for å fortelle om bedriftens ståsted.

– Det er tydelig at oppfølging er med på å skape flere arbeidsplasser og utvikle unge vekstselskaper på en tryggere måte, som å få på plass finansiering eller strategiske partnere. Den type prosjekter som Vekstetablerere er svært verdifulle for fylket og for gründere, sier Therkelsen.

Etterlengtet verdiskaping

ble det dokumentert lav verdiskaping i Vestfold. Fokus ble derfor lagt på verdiskaping og vekstbedrifter.

Mer om Verdiskaping Vestfold.

I arbeidet med Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) bleProsjektet Vekstetablerere er behandlet av fylkespolitikerne og er en del av Verdiskaping Vestfold. Partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV) er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune LO Vestfold, NHO Vestfold og Telemark, Innovasjon Norge, KS Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, NAV, Norsk forskningsråd og Universitetet i Sørøst-Norge.

Hva er veien videre for Vekstetablerere?

–Jeg håper prosjektet kan inspirere flere regioner til å se verdien av et slikt tilbud, som et verktøy til økt verdiskapning og å skape flere arbeidsplasser, avslutter Østerberg.

Mer om Vekstetablerere.

– Det er spennende å være lærling i en bedrift som er førstemann ut i Vestfold, eller Norden, forteller Jonathan Barstad, som har gått medieproduksjon på Horten videregående skole.

Emneord: Utdanning Næring