Lytt til tekst
SØK MENY

Det er vårslepp i Vestfold-trafikken

Vårslepp: Dette er en felles påminnelse om å ferdes forsiktig i trafikken.
Det er ikke bare vårsola som er her, de myke trafikantene er også tilbake. Med vårglade kuer vil fylkeskommunen og kommunene gjøre oss trafikanter mer oppmerksomme på veiene.

– Vi er litt rustne trafikanter når våren kommer, vi må rett og slett venne oss til et mer komplisert trafikkbilde. Det er behov for økt oppmerksomhet og samspill. Vi må se oss rundt og få blikkontakt med andre. Det er en billig forsikring mot uhell nå i vårslippet, sier Henriette Auensen, trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold fylkeskommune.

Sammen med kommunene, har fylkeskommunen utviklet en kampanje for å redusere farene for at det skal skje uhell og ulykker i vårtrafikken. Med vårglade kuer er målet for kampanjen nå å gjøre alle trafikanter mer oppmerksomme.

– Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen, er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. Vi har ansvar for 1 300 km fylkesvei. Det er på disse veiene det relativt sett skjer flest ulykker. Kommunen har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak på et stort nettverk av kommunale veier, så det sier seg selv at her må vi samarbeide tett, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalg for samferdsel og areal.

Hønsvall leder også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Vestfold fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg er opprettet for å ivareta dette ansvaret spesielt.

Vårglade kuer skal vekke oppmerksomhet

Årets vårkampanje setter bedre trafikksikkerhet på agendaen gjennom fargeglade plakater og annonser der vi møter våryre kuer i ulike roller i trafikken. Vi mennesker kan om våren kanskje sammenlignes med lykkelige, vårglade kuer som har blitt sluppet ut på beitet for første gang etter en lang vinter? Problemet er at, i motsetning til kuene på beitet, har vi mennesker et trafikkbilde som krever vår fulle oppmerksomhet.

– Vi håper illustrasjonene kan appellere og gi noen aha-opplevelser. Vi lever av og til i våre «bobler» og glemmer å se oss rundt, bruke sansene og skape godt samspill med andre. Akkurat som de våryre kuene vi presenterer i kampanjen, sier Henriette Auensen med et smil.

Emneord: Samferdsel