Lytt til tekst
SØK MENY

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Vestfold fylkeskommune tar nye grep for miljø og klima. Innen utgangen av 2018 skal alle bygge- og anleggsplasser i fylkeskommunal regi være utslippsfrie.

Prosjektet nye Horten videregående skole har skapt mye oppmerksomhet som Norges første plusshus-skole og med bransjens høyeste miljøklassifisering, Breeam Outstanding. Skolen skal stå ferdig innen juni 2019 og ligger an til å bli Norges første fossilfrie byggeplass utenfor Oslo. Dette vil gi et redusert CO2-utslipp på om lag 200 tonn.

Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef i Vestfold fylkeskommune. Nå jobber fylkeskommunen med å legge til rette for at alle fremtidige eiendomsprosjekter i fylkeskommunal regi tilfredsstiller de samme strenge bygge- og anleggskravene som i Horten. Med ansvar for ca. 200 000 m2 bygningsmasse er fylkeskommunen storkunde av eiendomstjenester.

 – I løpet av de neste fem årene skal vi gjennomføre bygge- og anleggsoppdrag for nærmere tre milliarder kroner. Dette gir oss slagkraft i forhandlinger med leverandører og samtidig anledning til å være med å påvirke at utviklingen går i riktig retning for miljø og klima, sier Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef i VFK.

Dette er i tråd med politikernes høye miljøambisjoner i Vestfold. På fylkestinget i desember ble det foreslått at rådmannen ser på muligheten for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Sterkere sammen for bedre miljø og klima

Som ledd i arbeidet har VFK sluttet seg til andre offentlige virksomheter i fellesinitiativet "Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" fra utgangen av 2018. I praksis betyr det at byggtørke/oppvarming i byggeperioden og drift av anleggsmaskiner på selve byggeplassen må foregå utslippsfritt[i]. Det er ingen enkel oppgave.

– Selv om det har kommet flere utslippsfrie løsninger og teknologi på markedet, er det per i dag for de mindre maskinene det kan leveres utslippsfrie alternativer. For de større maskinene finnes få alternativer, hvis man ser bort fra bærekraftig fornybar diesel, sier Thorsen Egeberg.

For å oppfylle ambisjonen ønsker aktørene innspill på eksisterende løsninger som kan redusere utslipp fra byggeplassvirksomhet og som det er mulig å stille krav om i dag. Samtidig ønsker aktørene at det utvikles flere utslippsfrie løsninger som kan tas i bruk etter hvert som de blir tilgjengelige.

– Ved at flere store aktører står sammen sender vi et tydelig signal til leverandørene om hvilken retning vi vil gå. Samtidig ønsker vi gjennom dialog og samarbeid å bidra til å utvikle flere utslippsfrie løsninger som kan tas i bruk etter hvert som de blir tilgjengelige, sier Thorsen Egeberg.

Fellesframstøtet for Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er fortsatt i startgropen. Det første arrangementet var en Leverandørkonferanse for sentrale aktører i bygge- og anleggsbransjen hos Miljødirektoratet den 15. mai 2017.

Sammen med Vestfold fylkeskommune står Statsbygg, Oslo kommune, Statens vegvesen, Bane Nor, Bærum kommune, Klima Østfold og Forsvarsbygg.

Illustrasjonsbilde øverst i artikkelen: Den elektriske hjullasteren WL20e fra Wacker Neuson