Lytt til tekst
SØK MENY

Unikt miljøtokt i Ytre Oslofjord

Vestfold fylkeskommune har invitert forskere og forvaltere til et unikt miljøtokt med undervannsrobot den 3. og 4. mai.

I to dager skal Hugin, en hyperavansert undervansrobot, kartlegge tilstanden på havbunnen i Ytre Oslofjord. Totalt vil ca. 17 km² dekkes i området langs øygruppen Bolærne, dyprenna i Oslofjorden og i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Mer enn 70 personer innen forskning, forvaltning, politikk og næringsliv deltar. Miljøtoktet har base på Borge hotell på Husøy. Derfra drar Kongsberg Maritime sitt forskningsskip Simrad Echo ut på tokt for å undersøke sjøbunnen på utvalgte steder ved hjelp av avansert undervannsteknologi.

– Opprinnelig ble teknologien utviklet av Kongsberg Maritime for kontroll og overvåking av kritisk infrastruktur i oljeindustrien. Det er denne teknologien som nå skal bli benyttet til å gi en unik kartlegging av bunnen i deler av Færder nasjonalpark og Ytre Oslofjord, sa Roar Jonstang, styreleder i Færder nasjonalpark og ordfører i Nøtterøy kommune, i åpningstalen.

Undervannsroboten vil undersøke miljø- og ressurstilstanden på grunne områder og ned mot 350 meters dyp. Her vil den samle informasjon om marint søppel, tapte fiskeredskaper, skipsvrak, marinearkeologi, miljøtilstand, geologi og løsmasser.

Roboten går alene og måler havbunnen og miljøet under overflaten med stor nøyaktighet. Det gjør at den er effektiv og gir mye data på kort tid.

Et hittil ukjent flyvrak, angivelig fra 2. verdenskrig, ble funnet på ca. 250 meters dyp.  

Et hittil ukjent flyvrak, angivelig fra 2. verdenskrig, ble funnet på ca. 250 meters dyp

Teknologi møter forvaltning

Miljøtoktet tar sikte på å samle og dele tverrfaglig kompetanse innen forskning, teknologi og forvaltning. Et av målene er å etablere en bredere plattform for helhetlig forvaltning av havet ved bruk av avansert undervannsteknologi.

– Gjennom miljøtoktet får vi demonstrert mange av mulighetene som teknologien gir og som kan utvikles videre, sier Olav Falk-Pedersen, initiativtaker og leder for Verdiskapningsinitiativet.

Parallelt med miljøtoktet vil det pågå tverrfaglige og politiske drøftinger. Deltakerne deles i grupper med temaene avfall og miljø, skipsvrak/arkeologi, miljø og oceanografi, økosystemer og artsmangfold og miljøledelse. De siste dataene fra miljøtoktet og drøftingene blir oppsummert den siste dagen, 4. mai.

Digital revolusjon

Undervannsroboten til Kongsberg Maritime er utstyrt med en rekke sensorer og kamera under miljøtoktet. Den kan også utstyres med andre instrumenter, som akustiske, optiske, kjemiske og andre typer for å gi den informasjonen som kreves i ulike typer oppdrag.  

– Det har vært enorm tverrfaglig interesse for teknologien. Vi står nok overfor en digital revolusjon der informasjon, eller data, blir stadig viktigere. Også hvordan dette vises fram er viktig. Ved å kombinere målinger fra de ulike instrumentene får vi sikre målinger, og målinger fra flere forskjellige vinkler, sier Atle Gran, områdesalgssjef i Kongsberg Maritime.

Bak arrangementet står Vestfold fylkeskommune sammen med Kongsberg Maritime, Færder nasjonalpark og INTERREG-prosjektet Ren Kystlinje

F.v. Atle Gran, områdesalgssjef i Kongsberg Maritime og Olav Falk-Pedersen, initiativtaker og leder for Verdiskapningsinitiativet.Kongsberg Maritime sitt forskningsskip Simrad Echo