Lytt til tekst
SØK MENY

Ung i Vestfold

Gå direkte til

I dag og i morgen samles 300 elever, politikere og representanter fra kommuner, fylker og frivillige organisasjoner til Ung i Vestfold-konferansen.

Realistisk bilde

På agendaen står resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2017. I undersøkelsen har nesten 10 000 elever svart på spørsmål om foreldre og venner, skole og fremtid, fritid, helse, trivsel og risikoadferd.

- Undersøkelsen gir et realistisk bilde på hvordan ungdom har det. Hovedbildet er at de fleste trives og har det bra, men vi ser også utfordringer med at mange slite med psykiske helseutfordringer. Vi må finne ut hvorfor og hva vi kan gjøre med det, sa fylkesordfører Rune Hogsnes da han ønsket velkommen til konferansen.

Ungdata-undersøkelsen er gjennomført av Vestfold fylkeskommune i samarbeid med kommunene og Kompetansesenter rus region sør (KoRUS - Sør). Undersøkelsen er gjennomført i 2013 og 2017.

Lenke til hele rapporten her (PDF)

Plages av skolestress

Det vekker oppmerksomhet at 38 prosent av jentene og 19 prosent av guttene sier at de svært ofte opplever skolestress. Tilsvarende svarer 39 prosent av guttene at de aldri eller sjelden opplever skolestress, mot bare 19 prosent av jentene.

- Vi er generasjon prestasjon og det er en flink pike overalt. Vi vil bli hørt og vi vil ha hjelp når vi trenger det, sa fylkeselevrådsleder Maria Risnes i sitt innlegg på konferansens første dag.

Ungdata-undersøkelsen viser at det er en tett sammenheng mellom skolestress og psykiske plager blant ungdom, men skolestress handler om mer enn det som skjer på skolen.

- Elever som oppgir en god foreldrerelasjon, er sjeldnere plaget av skolestress. Det samme gjelder elever som har et godt selvbilde. Vi ser også at skolestress forekommer hyppigere blant elever som opplever skolen som kjedelig og lite spennende. Glede ved læring og opplevelse av mestring er trolig en god motvekt mot negativt stress, forklarte folkehelsesjef Rune Kippersund.

Foreldre og venner

Undersøkelsen viser at ungdom i Vestfold jevnt over har gode og tillitsfulle relasjoner til sine foreldre. 81 prosent i videregående skole oppgir at de er «svært» eller «litt fornøyd» med foreldrene sine.

Videre svarer ni av ti ungdommer at de har minst én fortrolig venn. Det å være til å stole på er den egenskapen som er viktigst for å få status i vennemiljøet. Det kan se ut som om at samværsformene i vennerelasjonene er i noe endring. I 2013-undersøkelsen svarte 42 prosent at de var sammen med venner minst to ganger i uka, i 2017 svarer 28 prosent det samme. Rundt halvparten av guttene, og litt færre jenter oppgir at de minst én nær venn de bare har kontakt med på nett.

Det er en liten økning fra 2013 til 2017 når det gjelder ensomhet. 26 prosent av videregåendeelevene i Vestfold svarer at de er «ganske» eller «veldig mye» plaget av ensomhet.

Ungdommens stemme

Spesialrådgiver ved Korus-Sør Ingvild Vardheim presenterte funnene i undersøkelsen, Guro Hoftun Gjestad holdt et innlegg om storbarnsforeldres bekymringer og Arne Klyve snakket om skolehverdag og psykisk helse.

Ungdommens stemme var tydelig til stede på konferansen gjennom kulturelle innslag og andre innlegg.

- Ungdommenes stemmer er fremtidens stemmer, og derfor vil vi lytte nøye til deres bidrag på konferansen. På konferansen skal vi sammen bruke kunnskapen inn i samfunnsplanlegging på områder som transport, byutvikling og bedring av folkehelse, sa Kippersund.

«Helsesista» Tale Krohn Engvik fikk avslutte den første konferansedagen med å fortelle om hvordan det å møte ungdom på deres premisser og snakke deres språk har åpnet dører inn til ungdommens verden.

Fakta om Ungdata-undersøkelsen

  • 7329 elever i ungdomsskolen og 2566 førsteklassinger i videregående i Vestfold har besvart undersøkelsen i 2017
  • Siden 2010 har 330 000 ungdommer fra 375 kommuner deltatt
  •  Dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk m.m
  • Gjennomføres i Vestfold av fylkeskommunen, deltagende kommuner, KoRus -Sør og NOVA
  • Finansieres over statsbudsjettet via Helsedirektoratet
  • Vestfold er det første fylket i landet som har gjennomført Ungdata for andre gang

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?