Lytt til tekst
SØK MENY

Trivselstilskudd til skolene

Venstre bak: Hovedutvalgsleder Bjørn-Kristian Svendsrud,  Greveskogen-lærer Beate Husby, utdanningsdirektør Kjell Håkon Andersen, Greveskogen-lærer Harald Ekeli (Utdanningsforbundets representant). Venstre foran: Leder for Skolemiljøutvalget ved Greveskogen videregående skole,  Leder for Elevorganisasjonen i Vestfold Eivind Yrjan Stamnes og elevrådsleder Johanne Bjune Archer.
Det ble i fylkestinget 15.desember 2016 vedtatt to millioner kroner i støtte til trivselstiltak i de videregående skolene i Vestfold. Disse midlene fordeles over fire år med en årlig sum på 500 000 kroner til fordeling etter søknad fra skolene.

– Trivsel er svært viktig for læringsmiljøet på skolene. Derfor har de fire samarbeidspartene blitt enige om en trivselspott på to millioner kroner som vil gi et positivt bidrag til å fremme nye tiltak for trivsel og læring, sier leder for hovedutvalg for utdanning Bjørn-Kristian Svendsrud (FRP).

Skolene er i forkant av tildelingen bedt om å komme med innspill til hva de ønsker å sette i gang av nye tiltak, og har selv søkt. Hovedutvalg for utdanning har nå fordelt midlene.

– Målet vårt har vært å la elevene få være med å gjøre vurderingene og det er gode tiltak elevene har plukket ut, sier Bjørn-Kristian.

Elevene jubler

Videregående elevene over hele fylket jubler over initiativet. Elevrådsleder Johanne Bjune Archer ved Greveskogen vgs mener tilskudd til skoleklubber og avfallshåndteringsgruppe vil bidra positivt for miljøet.

– Vi har allerede et godt miljø på skolen, men disse midlene gjør oss bedre rustet til å samle elever og skape miljøer på alle trinn. Det er for eksempel vanskelig å få i gang en skoleklubb med strikking når vi mangler utstyr. Også bidrag til å løse søppelutfordringer i fellesområdene ute og inne vil gjøre mye for miljøet, sier Johanne.

En god start på dagen

I tillegg sier forskning at sunn mat fremmer læring. Et bidrag til å sikre elevene frokost vil være et godt bidrag inn mot en god start på skoledagen og en sunnere helse

– Mange elever begynner skoledagen uten frokost, og dette påvirker deres evne til konsentrasjon og læring. Ved å bidra til at elevene får en næringsmessig god start på dagen, så kan dette ha en positiv effekt både på læringseffekten og elevenes helse i et folkehelseperspektiv, sier utdanningsdirektør Kjell Håkon Andersen.

To sentrale kategorier går igjen i søknadene og anses som gode bidrag til økt trivsel, er (1) havregrøt og frukt, og (2) sosiale soner som inkluderer utstyr som fungerer som et lavterskeltilbud for økt aktivitet i skolehverdagen.

Fra venstre: Leder for Elevorganisasjonen i Vestfold Eivind Yrjan Stamnes, elevrådsleder Johanne Bjune Arche og leder for Skolemiljøutvalget ved Greveskogen videregående skole Jenny Abrahamsen ​Fra venstre: Utdanningsdirektør Kjell Håkon Andersen, hovedutvalgsleder Bjørn-Kristian Svendsrud, Greveskogen-lærerne Beate Husby og Harald Ekeli (Utdanningsforbundets representant) og Jenny Abrahamsen, elev og leder for skolemiljøutvalget ved Greveskogen videregående skoleFra utdeling av trivselstilskudd ved Horten videregående skole

Møtte elever og skoleledelse

Tirsdag 21. mars reiste Bjørn-Kristian Svendsrud, leder for hovedutvalg for utdanning (HU) og utdanningsdirektør Kjell Håkon Andersen rundt til videregående skoler i Vestfold for å dele ut trivselstilskudd.

– Denne trivselspotten er et viktig satsingsområde for oss, og allerede neste år er det mulighet for å søke om nye tilskudd, forteller Svendsrud.